RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Matkustajia koskeva verovapaus

Direktiivillä otetaan käyttöön arvonlisäveroa (ALV) ja valmisteveroa koskeva yhteisön verovapautusjärjestelmä, jota sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden (EU) ja kolmansien maiden välisten matkustajien matkavaroihin sisältyvien tavaroiden muuhun kuin kaupalliseen tuontiin.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2007/74/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta.

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä säädetään rahamääräiset ja määrälliset rajoitukset, jotka koskevat kolmannesta maasta tulevien matkustajien alkoholin ja/tai tupakkatuotteiden tuontia Euroopan unionin (EU) alueelle ilman tulleja, arvonlisäveroa ja valmisteveroa. Tavaroiden tuonti ei saa olla luonteeltaan kaupallista.

Soveltamisala

Järjestelmää sovelletaan tuotteisiin, joita matkustaja tuo henkilökohtaisissa matkatavaroissaan kolmannesta maasta tai alueelta, jolla ei sovelleta yhdenmukaistettuja arvonlisä- tai valmisteverosääntöjä.

Tuotteiden rahamääräisiin tai määrällisiin rajoituksiin perustuvia verovapautuksia sovelletaan matkustajien kolmansista maista tuomiin tavaroihin EU:n alueelle tultaessa.

Rahamääräiset rajoitukset

Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot vapauttavat arvonlisä- ja valmisteverosta tuontitavarat, jos niiden kokonaisarvo on enintään 300 euroa henkeä kohti. Rajoitus on 430 euroa lento- tai meriliikenteen matkustajien osalta.

Jäsenvaltiot voivat alentaa alle 15-vuotiaiden matkustajien rahamääräistä rajoitusta. Rajoitus ei kulkuneuvosta riippumatta saa olla alle 150 euroa.

Jäsenvaltiot voivat päättää olla kantamatta arvonlisä- tai valmisteveroa, jos matkustajan tuomista tavaroista kannettavan veron määrä olisi enintään 10 euroa. Rahamääräisiä rajoituksia sovellettaessa yksittäisten tavaroiden arvoa ei voida jakaa. Lisäksi jäsenvaltiot voivat alentaa rahamääräisiä ja määrällisiä rajoituksia niiden matkustajien osalta, jotka asuvat tai työskentelevät raja-alueilla, tai kansainvälisessä liikenteessä käytettävien kuljetusvälineiden henkilökunnan osalta.

Tupakkatuotteiden määrälliset rajoitukset

Jäsenvaltiot vapauttavat tupakkatuotteet arvonlisä- ja valmisteverosta seuraavien määrällisten rajoitusten mukaan:

  • 200 savuketta tai 40 savuketta
  • 100 pikkusikaria tai 20 pikkusikaria
  • 50 sikaria tai 10 sikaria
  • 250 grammaa piippu- ja savuketupakkaa tai 50 grammaa piippu- ja savuketupakkaa.

Jäsenvaltiot voivat tehdä eron lentomatkustajien ja muiden matkustajien välillä olemalla soveltamatta alhaisempia määrällisiä rajoituksia.

Alkoholituotteiden määrälliset rajoitukset

Jäsenvaltiot vapauttavat arvonlisä- ja valmisteverosta tiettyjen alkoholien ja alkoholijuomien ryhmät seuraavien määrällisten rajoitusten mukaan:

  • yhteensä 1 litra alkoholia ja alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia tai denaturoimatonta etyylialkoholia (etanolia), jonka alkoholipitoisuus on vähintään 80 tilavuusprosenttia
  • yhteensä 2 litraa alkoholia ja alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia.

Tupakan ja alkoholin verovapautuksia ei sovelleta alle 17-vuotiaisiin matkustajiin.

Vuodesta 2012 lähtien Euroopan komissio toimittaa neuvostolle neljän vuoden välein kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta.

Taustaa

Tällä direktiivillä kumotaan 1 päivästä joulukuuta 2008 alkaen direktiivi 69/169/ETY.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2007/74/EY

29.12.2007
Sovelletaan 1.12.2008 alkaen

1.12.2008

EUVL L 346, 29.12.2007

Viimeisin päivitys 30.05.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun