RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 23 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nomenclatura Combinată, Tariful vamal comun şi Tariful integrat al Comunităţilor Europene (TARIC)

Nomenclatura combinată este nomenclatura tarifară şi statistică a Uniunii vamale. Tariful vamal comun este tariful extern aplicat produselor importate în Uniunea Europeană (UE). Tariful integrat al Comunităţilor Europene este denumit TARIC. TARIC incorporează toate măsurile UE precum şi măsurile comerciale aplicate mărfurilor importate în UE, şi exportate în afara UE. Acesta este gestionat de către Comisie, care publică o versiune actualizată zilnic pe site-ul oficial TARIC.

ACT

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun [A se vedea act(ele) de modificare].

SINTEZĂ

Scopul prezentului regulament este de a stabili o nomenclatură combinată care îndeplineşte cerinţele Tarifului vamal comun şi pe cele statistice şi de a crea un Tarif Integrat al Comunităţilor Europene, denumit TARIC. Nomenclatura combinată oferă cele mai bune mijloace de colectare, schimb şi publicare a datelor privind statistica de comerţ exterior a UE. Este, de asemenea, utilizată pentru colectarea şi publicarea statisticilor privind comerţul exterior în comerţul intra-UE.

Tariful integrat al Comunităţilor Europene (TARIC)

TARIC este Tariful integrat al Comunităţilor Europene. Acesta cuprinde toate ratele taxelor vamale şi anumite norme UE aplicabile schimburilor comerciale externe ale UE. TARIC are ca temei juridic prezentul regulament.

TARIC sprijină vămuirea mărfurilor de către ţările UE. Acesta oferă, de asemenea, mijloace de colectare, schimb şi publicare a datelor privind statistica de comerţ exterior a UE. Aceste date nu sunt, totuşi, la dispoziţia publicului larg.

Nomenclatura combinată şi TARIC

Regulamentul stabileşte o nomenclatură a mărfurilor, denumită Nomenclatura combinată (NC), pentru a satisface cerinţele Tarifului vamal comun precum şi pe cele ale comerţului extern ale UE. Se bazează pe nomenclatura sistemului armonizat şi se completează cu subdiviziunile sale proprii denumite „subpoziţiile NC”.

Nomenclatura combinată este rezultatul fuziunii dintre nomenclatura Tarifului vamal comun şi Nimexe (Nomenclatura statistică a UE).

Anexa I la regulament stabileşte ratele convenţionale ale taxelor vamale, unele autonome de Tariful vamal comun atunci când acestea sunt mai mici decât cele convenţionale, precum şi unităţile statistice suplimentare.

Comisia stabileşte Tariful Integrat al Comunităţilor Europene (TARIC), bazat pe Nomenclatura combinată. Acesta cuprinde subdiviziuni suplimentare ale UE, denumite „subpoziţii TARIC”, folosit pentru a descrie produsele şi numărul de cod al acestora, ratele taxelor vamale în funcţie de originea mărfurilor, precum şi numeroase măsuri de politică comercială.

Fiecare subpoziţie NC are un număr de cod format din opt cifre. Primele şase cifre se referă la poziţiile şi subpoziţiile Sistemului armonizat. A şaptea şi a opta cifră reprezintă subpoziţii NC. A noua şi a zecea cifră reprezintă subpoziţii TARIC.

Rolul Comisiei

În fiecare an, Comisia adoptă un regulament care reproduce o versiune completă a Nomenclaturii combinate, precum şi ratele taxelor vamale ale Tarifului vamal comun, luând în considerare amendamentele Consiliului şi ale Comisiei. Regulamentul este publicat, cel târziu la 31 octombrie, în Jurnalul Oficial. Acesta se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Comisia este responsabilă de publicarea şi gestionarea computerizată a TARIC. Aceasta atribuie numerele de cod TARIC, actualizează TARIC, şi informează zilnic ţările UE în format electronic cu privire la orice modificare.

Procedurile Comitetului

Comisia este asistată, în îndeplinirea acestei atribuţii, de către Comitetul Codului Vamal, instituit în temeiul articolului 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi al articolului 10 din Regulamentul (CEE) 2658/87, compus din reprezentanţi ai ţărilor UE şi prezidat de un reprezentant al Comisiei. Acesta este responsabil de examinarea tuturor întrebărilor privind Nomenclatura combinată, nomenclatura TARIC şi orice altă nomenclatură bazată pe Nomenclatura combinată.

REFERINŢE

ActIntrare în vigoareTermen limită pentru transpunerea în statele membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87

10.9.1987

-

JO L 256 din 7.9.1987

Act(e) de modificareIntrare în vigoareTermen limită pentru transpunerea în statele membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CEE) nr. 3528/89

28.11.1989

-

JO L 374 din 22.12.1989

Regulamentul (CEE) nr. 2913/92

22.10.1992

-

JO L 302 din 19.10.1992

Regulamentul (CEE) nr. 1969/93

26.7.1993

-

JO L 180 din 23.7.1993

Regulamentul (CE) nr. 254/2000

10.2.2000

-

JO L 28 din 3.2.2000

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar caracter informativ.

Anexa 1 la Regulamentul (CEE) 2658/87 se modifică periodic.

ACTE CONEXE

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (Comunicarea Comisiei – Codul de conduită pentru gestionarea Nomenclaturii combinate).
Obiectivul Codului de conduită este de a facilita gestionarea, şi anume menţinerea, crearea şi eliminarea subpoziţiilor enumerate în anexa I la regulamentul de bază, în vederea simplificării şi a modernizării Nomenclaturii combinate (NC). Principiile Codului sunt aplicate pentru fiecare cerere de modificare a subpoziţiilor NC. Cererile de modificare a Nomenclaturii combinate pot fi făcute de către DG Impozitare şi Uniune Vamală, Eurostat şi alte departamente ale Comisiei, de Comitetul Codului Vamal, ţările UE şi federaţiile comercianţilor europeni. Acestea trebuie să fie trimise la Eurostat dacă implică statistici sau la DG Impozitare şi Uniune Vamală, dacă nu au caracter statistic. În principiu, acestea trebuie să fie trimise cel târziu în data de 30 aprilie a anului anterior intrării în vigoare. Fiecare cerere trebuie să conţină un memorandum explicativ, subpoziţiile NC în discuţie, o estimare a volumului schimburilor comerciale şi o prezentare a mărfurilor în cauză.

Regulamentul (CE) nr. 1255/96 din 27 iunie 1996 de suspendare temporară a drepturilor autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite produse industriale, agricole şi pescăreşti [Jurnalul Oficial L 158 din 29.6.1996].
Taxele vamale autonome din Tariful vamal comun pentru produsele menţionate în prezentul regulament sunt suspendate parţial sau total, deoarece producţia lor în UE este insuficientă sau inexistentă. Acest lucru va permite producătorilor să facă faţă nevoilor sectoarelor industriale din cadrul UE care utilizează aceste produse. Adaptările tehnice la prezentul regulament care decurg din modificările privind codurile NC şi TARIC au fost adoptate de către Comisie.

Ultima actualizare: 09.08.2010

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii