RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tullar

Tullar

Tullunionen, karaktäriserad av avsaknad av inre gränser, utgör en nödvändig grund för Europeiska unionen (EU), och gäller för allt utbyte av varor (artikel 28 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Rätten till tull vid import och export liksom avgifter med motsvarande verkan mellan medlemsstater är förbjudna. Vid de yttre gränserna tillämpas en gemensam integrerad tulltaxa (TARIC) på varor som kommer från tredjeländer. Varor cirkulerar fritt i unionen i enlighet med bestämmelserna för den inre marknaden och beaktat vissa bestämmelser i den gemensamma handelspolitiken. Dessutom garanterar instrument som den gemensamma tullkoden en enhetlig tillämpning av bestämmelserna av medlemsstaternas tulladministrationer.
Tullunionen, som instiftades i och med Romfördraget 1957, trädde i kraft 1 juli 1968. Dess mekanismer har i huvudsak utvecklats för att anpassa sig till ny teknik och för att bättre garantera säkerheten, i synnerhet skyddet mot varumärkesförfalskning och smuggling.

Se även

  • Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DE) (EN) (FR)
  • Internationella avtal (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början