RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Carina

Carina

Carinska unija, za katero je značilno, da nima notranjih meja, je glavni temelj Evropske unije (EU), ki zajema vso blagovno menjavo (člen 28 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)). Carine pri uvozu in izvozu ter vse dajatve z enakim učinkom so med državami članicami prepovedane. Za blago iz tretjih držav se na zunanjih mejah uporablja skupna carinska tarifa skupaj z integrirano tarifo (TARIC). Za prosti pretok blaga v Uniji veljajo pravila notranjega trga in nekatere določbe skupne trgovinske politike. Instrumenti, kot je Carinski zakonik Skupnosti, pa zagotavljajo, da carinski organi držav članic enotno uporabljajo standarde.
Carinska unija, ki je bila uvedena z Rimsko pogodbo leta 1957, je bila ustanovljena 1. julija 1968. Njeni mehanizmi so se v glavnem razvili tako, da so se prilagodili novim tehnologijam in da zagotavljajo večjo varnost predvsem v zvezi z zaščito pred ponarejanjem in piratstvom.

Glejte tudi

  • Več informacij: Generalni direktorat Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo (DE) (EN) (FR)
  • Mednarodni sporazumi (EN)
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh