RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Clá

Clá

Colná únia charakterizovaná neexistenciou vnútorných hraníc je nevyhnutným základom Európskej únie (EÚ), ktorý sa vzťahuje na všetok obchod s tovarom [článok 28 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)]. Clá na dovoz a vývoz, ako aj poplatky majúce rovnaký vplyv, sú medzi členskými štátmi zakázané. Na vonkajších hraniciach sa na tovary z tretích krajín vzťahuje spoločný colný sadzobník spolu s Integrovaným colným sadzobníkom (TARIC). Tovary pohybujúce sa voľne v rámci Únie sú v súlade s pravidlami vnútorného trhu a s niektorými ustanoveniami spoločnej obchodnej politiky. Okrem toho nástroje ako Colný kódex Spoločenstva zabezpečujú jednotné uplatňovanie týchto noriem colnými orgánmi členských štátov.
Colná únia, ktorú iniciovala Rímska zmluva v roku 1957, bola vytvorená 1. júla 1968. Jej mechanizmy sa značne vyvinuli, aby sa prispôsobili novým technológiám a zabezpečili väčšiu bezpečnosť, najmä vzhľadom na ochranu proti falšovaniu a pirátstvu.

Pozrite tiež:

  • Ďalšie informácie: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dane a colnú úniu (DE) (EN) (FR)
  • Medzinárodné dohody (EN)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok