RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vamă

Vamă

Uniunea vamală, caracterizată prin absenţa frontierelor interne, este un fundament esenţial al Uniunii Europene (UE), care se aplică tuturor schimburilor de mărfuri (articolul 28 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene). Sunt interzise taxele vamale la import şi export între statele membre, precum şi orice taxe cu efect echivalent. La frontierele externe, mărfurilor provenite din ţările terţe li se aplică Tariful vamal comun, completat de Tariful vamal integrat (TARIC). Produsele care se află în liberă circulaţie în cadrul Uniunii trebuie să respecte normele pieţei interne şi anumite dispoziţii ale Politicii comerciale comune. În plus, anumite instrumente, cum ar fi Codul vamal comunitar, garantează o aplicare uniformă a normelor de către autorităţile vamale ale statelor membre.
Uniunea vamală, iniţiată odată cu Tratatul de la Roma din 1957, a fost desăvârşită la 1 iulie 1968. Mecanismele sale au evoluat, în esenţă, pentru a se adapta noilor tehnologii şi pentru a asigura o mai mare securitate, în special în ceea ce priveşte protecţia împotriva contrafacerii şi a pirateriei.

Consultaţi şi

  • Pentru mai multe informaţii, a se consulta site-ul Direcţiei Generale Impozitare şi Uniune Vamală (DE) (EN) (FR) din cadrul Comisiei Europene
  • Acorduri internaţionale (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii