RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cła

Cła

Unia Celna, charakteryzująca się brakiem granic wewnętrznych, to zasadniczy fundament Unii Europejskiej (UE) dotyczący wszelkiego handlu towarami (art. 28 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)). Importowe i eksportowe opłaty celne, a także opłaty mające równoważny skutek między państwami członkowskimi, są zabronione. Na granicach zewnętrznych wszystkie towary z krajów trzecich podlegają Wspólnej Taryfie Celnej (WTC) oraz Zintegrowanej Taryfie Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC). Towary przepływające swobodnie w Unii są zgodne z zasadami rynku wewnętrznego oraz określonymi przepisami wspólnej polityki handlowej. Ponadto instrumenty, takie jak Wspólnotowy kodeks celny, zapewniają jednolite stosowanie norm przez urzędy celne państw członkowskich.
Unia Celna, zapoczątkowana traktatem rzymskim w 1957 r., została ustanowiona 1 lipca 1968 r. Jej mechanizmy uległy zasadniczym zmianom, umożliwiającym dostosowanie się do nowych technologii oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do ochrony przed fałszerstwem i piractwem.

Zobacz także

  • Więcej informacji: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Podatków i Unii Celnej (DE) (EN) (FR)
  • Porozumienia międzynarodowe (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony