RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Douane

Douane

De douane-unie, die wordt gekenmerkt door de afwezigheid van binnengrenzen, vormt een wezenlijk onderdeel van de Europese Unie (EU) dat van toepassing is op alle goederenverkeer (artikel 28 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Het is verboden om douanerechten en soortgelijke belastingen te heffen op in- en uitvoer tussen de lidstaten. Een gemeenschappelijk douanetarief, aangevuld met een geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschappen (TARIC), wordt toegepast op goederen uit derde landen. Binnen de Unie kunnen goederen vrij verhandeld worden volgens de regels van de interne markt en met inachtneming van enkele bepalingen van het gemeenschappelijk handelsbeleid. Verder zorgen instrumenten als de gemeenschappelijke douanecode ervoor, dat door de douaneautoriteiten van de lidstaten dezelfde normen worden toegepast.
De douane-unie, die werd opgericht bij het Verdrag van Rome uit 1957, is in werking getreden op 1 juli 1968. Haar werking is hoofdzakelijk verder ontwikkeld om haar beter aan te passen aan nieuwe technologieën en om de veiligheid te vergroten, met name inzake namaak en piraterij.

Zie ook

  • Overzicht van de activiteiten van de Europese Unie: Douanebeleid
  • Internationale Overeenkomsten (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven