RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dwana

Dwana

L-Unjoni Doganali, karatterizzata minn assenza ta' fruntieri interni, hija pedament essenzjali tal-Unjoni Ewropea (UE) li tapplika għall-kummerċ kollu ta' prodotti (Artikolu 28 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Union Ewropea (TFEU)). Id-dazju tad-dwana fuq importazzjoni u esportazzjoni, kif ukoll drittijiet li għandhom effett ekwivalenti bejn l-Istati Membri, huma pprojbiti. Fil-fruntieri esterni kollha, it-Tariffa Doganali Komuni, flimkien mat-Tariffa Integrata (TARIC), hija applikata għall-prodotti minn pajjiżi terzi. Merkanzija li tiċċirkola b'mod ħieles fl-Unjoni tikkonforma mar-regoli tas-suq intern u ma’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Politika Kummerċjali Komuni. Barra dan, strumenti bħall-Kodiċi Doganali Komuni jassigura li l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri japplikaw l-istandards b'mod uniformi.
L-Unjoni Doganali, li bdiet mat-Trattat ta' Ruma fl-1957, kienet stabbilita fl-1 ta' Jannar 1968. Il-mekkaniżmi tagħha evolvew essenzjalment biex jadattaw għal teknologij ġodda u biex jiżguraw sigurtà akbar, b'mod partikolari fir-rigward tal-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u l-piraterija.

Ara wkoll

  • Aktar informazzjoni: Tassazzjoni u Unjoni Doganali (DE) (EN) (FR) Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea
  • Ftehimiet internazzjonali (EN)
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna