RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Told

Told

Toldunionen, der kendetegnes ved fraværet af indre grænser, er et vigtigt grundlag for Den Europæiske Union (EU), og den gælder for al udveksling af varer (artikel 28 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Toldafgifter ved import og eksport og afgifter med en lignende virkning mellem medlemsstaterne er forbudt. Ved de ydre grænser pålægges varer fra tredjelande en fælles toldtarif tillige med fællesskabets integrerede tarif (TARIC). Varerne bevæger sig frit inden for Unionen i overensstemmelse med reglerne om det indre marked, og idet der tages hensyn til visse bestemmelser i den fælles handelspolitik. Desforuden sikrer værktøjer som fællesskabets toldkodeks, at lovreglerne administreres ensartet af toldmyndighederne i medlemsstaterne.
Toldunionen, der begyndte med Rom-traktaten i 1957, har eksisteret siden den 1. juli 1968. Dens udformning har udviklet sig, hovedsagligt for at kunne tilpasses nye teknologier og bedre varetage sikkerheden, herunder navnlig beskytte mod plagiater og piratkopier.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top