RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cla

Cla

Celní unie vyznačující se neexistencí vnitřních hranic je základní součástí Evropské unie (EU) a pokrývá veškerý obchod zbožím (článek 28 Smlouvy o fungování Evropské unie). Dovozní nebo vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázány. Na vnějších hranicích se na zboží ze třetích zemí uplatňuje společný celní sazebník, spolu s integrovaným celním sazebníkem (TARIC). Zboží ve volném pohybu v rámci Unie je v souladu s pravidly vnitřního trhu a s některými ustanoveními společné obchodní politiky. Kromě toho nástroje, jako je celní kodex Společenství, zajišťují, aby celní orgány členských států uplatňovaly příslušné normy jednotně.
Celní unie, kterou iniciovaly už Římské smlouvy v roce 1957, byla založena dne 1. července 1968. Její mechanismy se v podstatě vyvinuly tak, aby se přizpůsobily novým technologiím a aby byla zajištěna větší bezpečnost, zejména s ohledem na ochranu proti padělání a pirátství.

Viz také

  • Další informace: Generální ředitelství Evropské komise pro daně a celní unii (DE) (EN) (FR)
  • Mezinárodní dohody (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky