RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Митници

Митници

Митническият съюз, характеризиращ се с липсата на вътрешни граници, е основен фундамент на Европейския съюз (ЕС), който се прилага към цялата търговия със стоки (член 28 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Забраняват се митата върху вноса и износа, както и таксите с равностоен на мито ефект между държавите-членки. При външните граници върху стоките от трети държави се прилага Общата митническа тарифа, наред с Интегрираната тарифа (ТАРИК). Стоките, движещи се свободно в рамките на Съюза, отговарят на правилата на вътрешния пазар и на определени разпоредби на общата търговска политика. Освен това инструментите като Митническия кодекс на Общността гарантират, че митническите власти на държавите-членки ще прилагат еднакво стандартите.
Митническият съюз, иницииран от Римския договор през 1957 г., е създаден на 1 юли 1968 г. Неговите механизми са претърпели съществено развитие, за да се адаптират към новите технологии и да осигурят по-голяма сигурност, особено по отношение на защитата от фалшифициране и пиратство.

Вижте още

  • Допълнителна информация: Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DE) (EN) (FR) на Европейската комисия
  • Международни споразумения (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата