RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 5 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eliminarea controalelor la frontiere în domeniul transporturilor rutiere şi pe căi navigabile interioare

Controalele efectuate de ţările UE cu privire la caracteristicile tehnice, autorizaţii şi alte documente sunt importante pentru a asigura siguranţa transporturilor rutiere şi a căilor navigabile interioare. Aceste controale pot fi efectuate însă pe întreg teritoriul ţărilor UE în cauză şi, prin urmare, trecerea frontierelor nu ar trebui să constituie un pretext pentru efectuarea acestor controale. Eliminarea acestor controale la frontierele interne ale Uniunii Europene (UE) este esenţială pentru realizarea liberei circulaţii a serviciilor în domeniul transporturilor ca parte a politicii comune a transporturilor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1100/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere şi pe căi navigabile interioare (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Acest regulament elimină controalele * la frontieră * la vehiculele rutiere şi navele de navigaţie interioară care călătoresc între ţări ale Uniunii Europene (UE). Controalele, inspecţiile, verificările sau formalităţile nu mai pot fi efectuate drept controale la frontieră în interiorul UE, ci pur şi simplu în cadrul procedurilor obişnuite de control aplicate în mod nediscriminatoriu pe întreg teritoriul unei ţări UE.

Controalele în cauză sunt menţionate în anexa I a acestui regulament. Comisia poate propune modificări ale acestei anexe pentru a se ţine seama de evoluţia tehnologică relevantă. Anexa se referă atât la legislaţia UE, cât şi la legislaţia naţională care prevede controale şi inspecţii, inclusiv:

  • controale referitoare la greutatea şi dimensiunile maxime autorizate ale vehiculelor rutiere;
  • controale referitoare la documentele care atestă trecerea inspecţiei tehnice auto pentru autovehicule şi remorcile acestora;
  • inspecţii pentru verificarea întrunirii condiţiilor tehnice pentru navele de navigaţie interioară;
  • inspecţii ale listelor de pasageri ai curselor de autobuz şi autocar;
  • controale privind permisele de conducere;
  • controale privind mijloacele de transport folosite pentru transportul mărfurilor periculoase;
  • controale privind mijloacele de transport destinate transportului de mărfuri perisabile.
Termeni-cheie ai actului
  • Frontieră: fie o frontieră internă a UE, fie o frontieră externă, în cazul în care transportul între ţările UE implică tranzitarea unei ţări terţe.
  • Control: orice control, inspecţie, verificare sau formalităţi care sunt efectuate la frontierele ţărilor UE de către autorităţile naţionale şi care implică o oprire sau o limitare a liberei circulaţii a vehiculelor sau navelor în cauză.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1100/2008

4.12.2008

JO L 304 din 14.11.2008

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii