RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 5 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zniesienie kontroli na granicach w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej

Przeprowadzane przez państwa UE kontrole dotyczące właściwości technicznych, zezwoleń i innej dokumentacji są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa dróg i śródlądowych dróg morskich. Jednak takie kontrole mogą być przeprowadzane na całym terytorium zainteresowanych państw UE i dlatego przekraczanie granic nie powinno stanowić pretekstu do przeprowadzania tych działań. Zniesienie tych kontroli na granicach w Unii Europejskiej (UE) ma istotne znaczenie dla realizacji swobody świadczenia usług w dziedzinie transportu w ramach wspólnej polityki transportowej.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1100/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszego rozporządzenia zniesione zostają przeprowadzane na granicach * kontrole * pojazdów drogowych i statków żeglugi śródlądowej przemieszczających się między krajami Unii Europejskiej (UE). Kontrole, badania lub formalności nie mogą być przeprowadzane jako kontrole graniczne w UE, lecz wyłącznie jako część normalnych procedur kontrolnych wykonywanych w sposób niedyskryminujący na całym terytorium państwa członkowskiego.

Wspomniane powyżej kontrole określone zostały w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Komisja może zaproponować zmiany do tego załącznika w celu uwzględnienia rozwoju technicznego w tej dziedzinie. Załącznik odnosi się zarówno do unijnych, jak i krajowych przepisów prawa, które przewidują kontrole i badania, w tym:

  • kontrole maksymalnych dopuszczalnych obciążeń oraz wymiarów pojazdów drogowych,
  • kontrole dokumentów potwierdzających przydatność do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep,
  • badania weryfikujące spełnianie wymagań technicznych przez statki żeglugi śródlądowej,
  • kontrole list pasażerów przewożonych autobusem lub autokarem,
  • kontrole praw jazdy,
  • kontrole odnoszące się do środków transportu towarów niebezpiecznych,
  • kontrole odnoszące się do środków transportu szybko psujących się artykułów żywnościowych.
Pojęcia kluczowe stosowane w akcie:
  • Granica: granica wewnętrzna w UE lub granica zewnętrzna, w przypadku gdy przewóz między państwami członkowskimi pociąga za sobą przejazd przez państwo trzecie.
  • Kontrola: kontrola, badanie, przegląd lub formalność dokonywane na granicach państw członkowskich przez organy krajowe, które oznaczają zatrzymanie lub utrudnienie w swobodnym przepływie pojazdów lub statków.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1100/2008

4.12.2008

Dz.U. L 304 z 14.11.2008

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony