RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 5 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A határellenőrzés megszüntetése a közúti és belvízi közlekedésben

A tagállamok által végrehajtott – különféle műszaki jellemzőkre, engedélyekre és más dokumentációkra vonatkozó – ellenőrzések fontos szerepet játszanak a közúti és belvízi közlekedés biztonságának biztosításában. Az ilyen ellenőrzéseket azonban az érintett uniós tagállamok területén belül bárhol végre lehet hajtani, ezért pusztán az a tény, hogy átléptek egy országhatárt, nem indokolhatja az ilyen műveletek lefolytatását. Az Európai Unió (EU) területén belül végzett ilyen határellenőrzések megszüntetése kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a közös közlekedéspolitikában is meg lehessen valósítani a szabad szolgáltatásnyújtás elvét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1100/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések megszüntetéséről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet megszünteti az Európai Unió (EU) tagállamai között közúton vagy belvízi úton közlekedő járművek határokon * történő ellenőrzését *. Ezentúl a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, vizsgálatokat és átvizsgálásokat nem az Unión belüli határellenőrzés keretében, hanem a rendes ellenőrzési folyamatok részeként, az EU-tagállamok területén belül bárhol, megkülönböztetés nélkül hajtják végre.

Az érintett ellenőrzéseket a rendelet I. melléklete sorolja fel. A Bizottság a kérdéskörhöz kapcsolódó technológiai fejlesztések figyelembevétele céljából javaslatokat tehet a melléklet módosítására. A melléklet hivatkozik az ellenőrzéseket és vizsgálatokat előíró uniós és nemzeti jogszabályokra köztük az alábbiakra vonatkozóan:

  • a közúti járművek megengedett legnagyobb méretének és tömegének ellenőrzése;
  • a gépjárművek és pótkocsijaik műszaki vizsgálatával kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése;
  • a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények teljesülésének ellenőrzése;
  • a helyi és távolsági autóbuszos szolgáltatások esetében az utaslisták vizsgálata;
  • a járművezetői engedélyek ellenőrzése;
  • a veszélyes áruk szállítóeszközeivel kapcsolatos ellenőrzések;
  • a gyorsan romló élelmiszerek szállítóeszközeivel kapcsolatos ellenőrzések.
A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Határ: az Unión belüli belső határ vagy olyan külső határ, ahol a tagállamok közötti szállítás egy Unión kívüli országon keresztül történő áthaladással jár együtt.
  • Ellenőrzés: az uniós tagállamok határain a nemzeti hatóságok által végrehajtott bármilyen olyan szúrópróbaszerű ellenőrzés, vizsgálat és átvizsgálás, amely feltartóztatja vagy korlátozza az érintett járművek vagy hajók szabad mozgását.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1100/2008/EK rendelet

2008.12.4.

HL L 304, 2008.11.14.

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére