RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kultúra program (2007–2013)

Ez a határozat egységes finanszírozási és tervezési eszközt hoz létre a kulturális együttműködéshez, a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti terjedő időszakra. A program 400 millió EUR keretösszeget nyújt részt vevő EU-tagállamokban, illetve EU-n kívüli országokban tevékenykedő szereplők nemzeteken átívelő kulturális együttműködésének támogatására. A Kultúra program célja a kulturális együttműködési fellépések és a kultúra terén tevékenységet folytató európai szervezetek támogatása, illetve a kultúra területével kapcsolatos információk gyűjtése és terjesztése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1855/2006/EK határozata (2006. december 12.) a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A korábbi kulturális programokhoz hasonlóan a Kultúra program általános célja, hogy az európai polgárság kialakulásának elősegítése érdekében előtérbe helyezze az európaiak közös kulturális térségét.

Három célkitűzés

A program három, jelentős európai hozzáadott értéket képviselő központi célkitűzése:

 • kulturális szakemberek nemzetközi mobilitásának támogatása;
 • a műalkotások és a művészeti, illetve kulturális termékek nemzetközi áramlásának ösztönzése;
 • kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása.

Az Európai Unió (EU) által nyújtott támogatás elnyeréséhez a kiválasztott projekteknek ezek közül egy vagy több célkitűzésnek kell megfelelniük.

A beavatkozás három szintje

A Tanács a fenti célkitűzések elérése érdekében három beavatkozási szintet kínál, amelyek más-más igényeknek felelnek meg:

 • kulturális tevékenységek támogatása. Az irányelv három fajta kulturális tevékenységet különböztet meg, amelyek az EU támogatásában részesülhetnek:
  1. többéves együttműködési projektek. Ezek a projektek a programban részt vevő legalább hat ország legalább hat kulturális szervezetének együttműködésére támaszkodnak. A kulturális ágazat szakemberei a közös cél érdekében különböző tevékenységeken dolgoznak együtt. Az együttműködési projektek együttműködési megállapodáson alapulnak és háromtól öt évig tartanak. Az uniós támogatás célja, hogy fenntarthatóvá válásukat szem előtt tartva elősegítse e projektek beindulását vagy kibővítését. Az ilyen formában támogatható projekteket pályázati felhívás útján választják ki. A kiválasztási kritériumok alapvetően a kulturális projektben részt vevők szakértelmének szintjén, pénzügyi helyzetükön és szakmai alkalmasságukon, valamint a tevékenységek minőségén és európai hozzáadott értékén vagy a program célkitűzéseihez való illeszkedésén alapulnak. Az uniós támogatás nem haladhatja meg a projekt támogatásra jogosult költségvetésének 50%-át, és valamennyi együttműködési projekt összes tevékenységére vonatkozóan legfeljebb évi 500 000 EUR lehet.
  2. együttműködési fellépések: Ezek az európai szereplők közötti kulturális együttműködési fellépések legfeljebb két évig tarthatnak. Prioritást élvez a kreativitás és az innováció. Minden egyes fellépés megvalósítása partnerségben történik, és ebben három különböző részt vevő ország legalább három kulturális szereplője vállal szerepet. Különösen azokat az együttműködési lehetőségek felfedezésére irányuló fellépéseket ösztönzik, amelyek célja a hosszabb távra szóló együttműködések kidolgozása. A kiválasztás pályázati felhívásokat követően történik. A kiválasztási kritériumok megegyeznek a többéves együttműködési projektek kritériumaival. Az uniós támogatás 50 000 EUR és 200 000 EUR közötti összeg, a támogatás időszaka legfeljebb két év.
  3. különleges fellépések: A szimbolikus jelentőségű és nagy horderejű, különleges fellépésekhez is rendelkezésre áll támogatás. Ahhoz, hogy támogathatók legyenek, a fellépéseknek nagy visszhangot kell kiváltaniuk Európa népeinek körében, és növelniük kell a kulturális sokszínűség iránti fogékonyságukat, illetve az egyazon közösséghez tartozás érzését. Ilyen kezdeményezés például az „Európa kulturális fővárosa”. A különleges fellépések kiválasztási eljárásai a szóban forgó tevékenység függvényében változnak; a támogatások nem haladhatják meg a projekt költségvetésének 60%-át.
 • kulturális területen működő szervezetek támogatása: Ebben a támogatásban olyan szervezetek részesülhetnek, amelyek uniós szinten komoly befolyással bírnak vagy legalább hét európai országot fednek le. A szervezetek akkor vehetik igénybe, ha európai szinten képviseleti feladatokat látnak el, európai szinten kulturális együttműködést elősegítő információkat terjesztenek, vagy ha az európai kultúra nagyköveteiként kulturális együttműködési projektekben vesznek részt. A kiválasztás pályázati felhívásokat követően zajlik;
 • a kulturális együttműködés és a kultúrpolitika fejlesztésének területén végzett elemző munkákhoz, valamint az információk összegyűjtéséhez és terjesztéséhez, továbbá a projektek hatásának optimalizálásához nyújtott támogatás: E támogatás célja, hogy bővítse az európai szintű kulturális együttműködésről és a kultúrpolitika fejlesztéséről rendelkezésre álló információk és adatok mennyiségét és minőségét, valamint elősegítse azok terjesztését többek között az interneten keresztül. További célja a programmal kapcsolatos gyakorlati információk célirányos, helyi terjesztésének biztosítása. Ezért a program előmozdításához, illetve annak ösztönzéséhez, hogy annak tevékenységeiben a lehető legtöbb kulturális szakember és szereplő részt vegyen, valamint az EU-tagállamokban kulturális támogatást nyújtó intézményekkel való hatékony kapcsolattartás biztosítása céljából kulturális kapcsolattartási pontokat hoznak létre.

Fokozottan felhasználóbarát program

A Bizottság a program irányításával az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget bízza meg, és egyszerűbb módszereket vezet be a kedvezményezettek számára. Szándéka, hogy egyszerűsítse a nyomtatványokat és átláthatóbbá tegye az odaítélési eljárást. Alkalmazni kívánja továbbá az arányosság elvét, ugyanakkor megfelel a hatályban lévő költségvetési rendeletnek is.

A csalás megelőzése

A Bizottság továbbra is ellenőrző rendszer révén fogja ellenőrizni a támogatások felhasználását, és a támogatások kedvezményezettjeit arra kéri, hogy a támogatásra vonatkozó, igazoló dokumentumokat öt éven át bármikor tegyék számára elérhetővé. A Bizottságnak továbbá hozzáférése van a kedvezményezettek helyiségeihez és valamennyi szükséges információhoz. Az ellenőrzések eredményei adott esetben visszafizetési határozatokhoz vezethetnek. A Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) szintén rendelkezik ezekkel a jogokkal.

EU-n kívüli országokkal folytatott együttműködés

A programban részt vehetnek bizonyos feltételek mellett:

 • az Európai Gazdasági Térség EU-n kívüli országai (Izland, Norvégia és Liechtenstein);
 • az előcsatlakozási stratégiában részt vevő tagjelölt országok;
 • a nyugat-balkáni országok.

A programban olyan további, EU-n kívüli országok is részt vehetnek, amelyek az Európai Unióval kulturális záradékokat tartalmazó, kétoldalú megállapodásokat kötöttek.

Irányítás, költségvetés és értékelés

A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. A program végrehajtását célzó legtöbb intézkedést, különösen a kulturális tevékenységek támogatására vonatkozó intézkedéseket a vizsgálati eljárásnak megfelelően kell bevezetni.

A 2007-től 2013-ig terjedő időszakra eredetileg javasolt költségvetés 400 millió EUR. A költségvetés tételes bontása:

 • hozzávetőlegesen 77% a kulturális fellépések támogatására;
 • hozzávetőlegesen 10% a szervezetek támogatására;
 • hozzávetőlegesen 5% az elemzésekre és a tájékoztatásra;
 • hozzávetőlegesen 8% a programirányításra.

A Bizottság félidőben, de legkésőbb 2010. december 31-ig közzéteszi a program első időközi értékelő jelentését. A jelentést követően legkésőbb 2011. december 31-ig a program folytatásáról szóló közlemény kiadására kerül sor . A Bizottság az értékelő zárójelentést legkésőbb 2015. december 31-ig terjeszti elő.

Háttér

A kulturális téren megvalósuló közösségi cselekvés jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikke. Ez a cikk a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva a kulturális sokszínűség és a közös kulturális örökség támogatására összpontosít. A „Kultúra 2000” programot, valamint a korábbi Raphael, Ariane és Kaleidoscope programokat követő Kultúra program ebben a keretben jött létre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépés – ÉrvényességAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 1855/2006/EK határozata

2006.12.28–2013.12.31.

HL L 372 (2006.12.27.)

Módosító jogszabályokHatálybalépés – ÉrvényességAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 1352/2008/EK határozata

2008.12.25–2013.12.31.

HL L 348 (2008.12.24.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. január 10.) – a Kultúra program időközi értékelő jelentése [COM(2010) 810 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 12.04.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére