RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európa kulturális fővárosa

Az „Európa kulturális fővárosa” eseménysorozat lehetőséget ad az európai városok számára, hogy bemutassák egy évre szóló kulturális programjaikat, amelyek rávilágítanak az európai kultúra gazdagságára, sokszínűségére és közös jegyeire.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1622/2006/EK határozata (2006. október 24.) az Európa kulturális fővárosa eseménysorozat 2007–2019. évekre szóló közösségi fellépésének megállapításáról [Hivatalos Lap L 304., 2006.11.3.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat hozza létre az „Európa kulturális fővárosa” eseménysorozatot és határozza meg a 2013 és 2019 közötti időszak kulturális fővárosai kiválasztásának folyamatát, valamint azokat a szabályokat, amelyek a városok által az esemény évéig megtett előkészítő munkálatok ellenőrzésére vonatkoznak.

A kulturális program és annak európai dimenziója

Minden egyes pályázatnak tartalmaznia kell egy európai dimenziójú kulturális programot, amelynek az Európai Unió (EU) működéséről szóló szerződés 167. cikkében meghatározott kulturális együttműködési célokon kell alapulnia. A programnak bizonyos követelményeket kell teljesítenie, amelyek két kategóriába sorolhatók:

  • „az európai dimenzió”, amely magában foglalja a kulturális szereplők közötti együttműködés bővítését minden szinten. A programnak hangsúlyoznia kell továbbá Európa kulturális sokszínűségének gazdagságát és az európai kultúrák közös vonásait;
  • „a város és polgárok” kategória célja, hogy európai szinten felkeltse a polgárok érdeklődését az esemény iránt és megerősítse a város hosszú távú kulturális fejlődését.

A program időtartama rendszerint egy év. A Bizottság az adott város előkészületi munkálatainak minőségét elismerheti egy díjjal, a Melina Mercouri-díjjal (amelyet a „Kultúra” program finanszíroz).

A kiválasztási folyamat

2007 és 2019 között valamennyi tagállam időrendi sorrendben adhat helyt az „Európa kulturális fővárosa” eseménysorozatnak. 2011-től kezdődően évente két tagállam ad helyt az eseménysorozatnak.

A kiválasztási folyamat négy szakaszból áll:

  • pályázatok benyújtása: az EU-tagállamoknak legkésőbb hat évvel a szóban forgó esemény tervezett kezdete előtt közzé kell tenniük a pályázatok benyújtására szóló felhívást. Az érdekelt városoknak ettől a dátumtól számítva tíz hónapuk van pályázni;
  • előválasztás: legkésőbb öt évvel az eseménysorozat kezdete előtt a választótestület összeül és felülvizsgálja a pályázatokat, majd javaslatot tesz egy olyan szűkített listára, amelyen a kiválasztási folyamatban való további részvételre meghívott városokat jelöli meg. Ez a testület tizenhárom szakértőből áll, akik közül hetet az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Régiók Bizottsága nevez ki három évre. A másik hat tagot az érintett EU-tagállamok választják;
  • végső kiválasztás: kilenc hónappal az előválasztási ülést követően a testület ismét összeül, hogy megvizsgálja a továbbjutott városok programjait – amelyeket időközben részletesebben kidolgoztak – majd egyiküket az Európa kulturális fővárosa címre jelölje. Ezen a ponton a testület jelentést tesz közzé az érintett EU-tagállam és a Bizottság számára, amelyben javaslatokat is tesz a kiválasztott városnak;
  • kijelölés: négy évvel az eseménysorozat kezdete előtt az adott évben soros két EU-tagállamnak – a testület ajánlásainak fényében – be kell nyújtania egy-egy városa pályázatát az európai intézményeknek. A Tanács mindkét érintett tagállamban hivatalosan is kijelöl egy-egy várost Európa kulturális fővárosává.

Az ellenőrzési időszak

Az intézmények által kinevezett szakértők segítik a kiválasztott fővárosokat programjaik végrehajtásában, különösen az európai hozzáadott érték biztosítása által.

Két évvel az eseménysorozat kezdete előtt az európai kulturális fővárosok programjának félidei ellenőrzésére kerül sor, amelynek során az előkészületi szintet, illetve a program európai dimenzióját ellenőrzik.

A végső ellenőrzést legkésőbb az eseménysorozat előtt nyolc hónappal végzik el, ennek során a szakértők felmérik és értékelik a felkészülési munkát, valamint a még elvégzendő munkákat. A végső ellenőrzésről jelentést küldenek a Bizottságnak és az érintett városoknak, amely tartalmazza a végkövetkeztetéseiket valamint azt, hogy javasolják-e vagy sem a Melina Mercouri-díj odaítélését.

Háttér

Az „Európa kulturális fővárosa” eseménysorozatot a Miniszterek Tanácsa kezdeményezte 1985. június 13-án, és az EU egyik legnépszerűbb fellépése lett. A polgárok széles körű részvétele, illetve a kulturális, társadalmi és gazdasági hatásai miatt minden évben egyre több város verseng az „Európa kulturális fővárosa” címért. A kiválasztási folyamatot ezért időről időre módosították annak érdekében, hogy még hatékonyabbá tegyék, illetve hogy hozzáigazítsák a kibővült EU igényeihez.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 1622/2006/EK irányelve

2006.11.23.

HL L 304., 2006.11.3.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2007/324/EK határozata (2007. május 7.) az Európa kulturális fővárosa közösségi fellépés céljából létrehozandó választótestület, valamint ellenőrző és tanácsadó testület két tagjának Tanács általi jelölésére vonatkozó gyakorlati és eljárási szabályokról [Hivatalos Lap L 122., 2007.5.11.].

Utolsó frissítés: 26.09.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére