RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kultúra

Kultúra

Maastrichtská zmluva (1993) umožnila Európskej únii (EÚ), ktorá sa spočiatku orientovala na hospodárstvo a obchod, prijímať kroky v oblasti kultúry s cieľom zachovať, šíriť a rozvíjať kultúru v Európe. Úloha EÚ sa však obmedzuje len na podporu spolupráce medzi kultúrnymi subjektmi rozličných krajín EÚ alebo na doplnenie ich činností so zámerom prispievať k rozkvetu kultúr krajín EÚ a zdôrazňovať spoločné kultúrne dedičstvo, pričom rešpektuje ich vnútroštátnu a regionálnu diverzitu. Na dosiahnutie tohto cieľa zavádza EÚ opatrenia na podporu kultúrnych iniciatív, ako je program Kultúra a iniciatíva Európske hlavné mesto kultúry.

Pozrite tiež:

  • Prehľady Európskej únie: Kultúra
  • Kultúra (DE) (EN) (FR) – webová stránka Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru (DE) (EN) (FR) Európskej komisie
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok