RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kultura

Kultura

Traktat z Maastricht (1993) umożliwił Unii Europejskiej (UE), która w ujęciu historycznym jest ukierunkowana na gospodarkę i handel, podejmowanie działań w dziedzinie kultury w celu ochrony, rozpowszechniania oraz rozwoju kultury w Europie. Jednakże rola UE jest ograniczona do promowania współpracy między podmiotami kulturalnymi z różnych państw UE lub do uzupełniania ich działań na rzecz rozkwitu kultury w krajach UE, z poszanowaniem krajowej i regionalnej różnorodności, a jednocześnie z zamysłem podkreślenia wspólnego dziedzictwa kulturowego. Mając ten cel na uwadze, UE wdraża środki wspierające inicjatywy kulturalne, takie jak program Kultura oraz inicjatywa Europejskich Stolic Kultury.

Zobacz także

  • Informacje ogólne na temat Unii Europejskiej: Kultura
  • Strona internetowa dotycząca Kultury (DE) (EN) (FR) Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony