RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Култура

Култура

Договорът от Маастрихт (1993 г.) дава възможност на Европейския съюз (ЕС), който е исторически ориентиран към икономиката и търговията, да предприеме действия в областта на културата, за да запази, разпространи и развие културата в Европа. Въпреки това ролята на ЕС е ограничена до насърчаване на сътрудничеството между културните оператори от отделните държави в ЕС или до допълването на техните дейности, за да допринесе за процъфтяване на културите на държавите в ЕС като уважава националното и регионалното им разнообразие с оглед на подчертаването на споделеното културно наследство. Предвид тази цел ЕС прилага мерки в подкрепа на културните инициативи като програмата „Култура” и инициативата „Европейска столица на културата”.

Вижте още

  • Обзорни доклади на Европейския съюз: Култура
  • Уебсайтът Култура на Европейската комисия (DE) (EN) (FR) и Генерална дирекция „Образование и култура” (DE) (EN) (FR)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата