RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς αναδεικνύει τα ορόσημα της ιστορίας, του πολιτισμού και της ολοκλήρωσης της Ευρώπης.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 1194/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεσπίζει σήμα για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά το οποίο απονέμεται σε χώρους που βρίσκονται εντός της Ένωσης και κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την οικοδόμηση της Ευρώπης.

Στόχος είναι η ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε να ενισχυθεί η αίσθηση των πολιτών ότι ανήκουν στην Ένωση και να προωθηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος. Επίσης, χάρη, κυρίως, στον πολιτισμικό τουρισμό, η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών, οι οποίες έχουν να κερδίσουν εάν την αναδείξουν.

Εφόσον το ευρωπαϊκό σήμα υπογραμμίζει τη συμβολική ευρωπαϊκή αξία των χώρων και την παιδαγωγική τους διάσταση, διαφοροποιείται από τις πρωτοβουλίες που έχει θεσπίσει η Unesco και το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κριτήρια για την απονομή

Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα: τα μνημεία, οι φυσικοί, οι ενάλιοι, οι αρχαιολογικοί, οι βιομηχανικοί ή οι αστικοί χώροι, τα πολιτιστικά τοπία, οι τόποι ιστορικής μνήμης, τα πολιτιστικά αγαθά και αντικείμενα και η άυλη κληρονομιά που συνδέεται με έναν τόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι διακρατικοί χώροι, που βρίσκονται σε περισσότερα κράτη μέλη και επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα καθώς και οι εθνικοί θεματικοί χώροι που αφορούν περισσότερους χώρους στο πλαίσιο του ίδιου θέματος σε μια μόνο χώρα, μπορούν να υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα.

Οι υποψήφιοι χώροι για την απονομή του σήματος πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • διακρατικό ή πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, καταδεικνύοντας με ποιον τρόπο η επιρροή τους και η ελκυστικότητά τους υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα·
  • θέση και ρόλο στην ιστορία και την ολοκλήρωση της Ευρώπης καθώς και σχέση με γεγονότα, προσωπικότητες και ευρωπαϊκά κινήματα κρίσιμης σημασίας·
  • θέση και ρόλο στην ανάπτυξη και την προάσπιση των κοινών αξιών επάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί η ΕΕ.

Εξάλλου, οι υποψήφιοι χώροι πρέπει να υποβάλουν σχέδιο με το οποίο δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνείδηση των πολιτών για την ευρωπαϊκή διάσταση του χώρου, να οργανώσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να ενθαρρύνουν την πολυγλωσσία, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των δικτύων των χώρων που έχουν λάβει το σήμα και να προωθήσουν τον χώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένα πρόγραμμα εργασιών πρέπει επίσης να υποβάλλεται και να παρουσιάζει πώς οι υποψήφιοι χώροι ανταποκρίνονται σε ορισμένο αριθμό προϋποθέσεων, όπως την αποτελεσματική διαχείριση του χώρου, τη διασφάλιση της προστασίας του και της δυνατότητας πρόσβασης στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Διαδικασία επιλογής

Η προεπιλογή των χώρων πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη, τα οποία δύνανται να επιλέξουν έως δύο χώρους ανά διετία. Στη συνέχεια, ο κατάλογος υποβάλλεται σε ευρωπαϊκή ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων η οποία επιλέγει ένα χώρο, κατά ανώτατο όριο, ανά χώρα. Βάσει των συστάσεων της ευρωπαϊκής ομάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τους χώρους που λαμβάνουν το σήμα.

Οι εν λόγω χώροι παρακολουθούνται σε τακτική βάση προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια και ότι τηρούν το σχέδιο και το πρόγραμμα εργασιών τους. Εάν αυτά δεν ισχύουν, η ομάδα προτείνει προσαρμογές σε συνεργασία με το σχετικό κράτος μέλος. Εάν τα αναγκαία μέτρα δεν θεσπιστούν, η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει το σήμα.

Τα πρώτα σήματα θα απονεμηθούν το 2013.

Πλαίσιο

Στο εξής μια επίσημη πρωτοβουλία της ΕΕ, το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έχει εγκαινιαστεί, αρχικά, το 2006, με τη μορφή διακρατικής πρωτοβουλίας στην οποία συμμετείχαν δέκα οχτώ κράτη μέλη.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ. 1194/2011/ΕΕ

23.11.2011

-

ΕΕ L 303 της 22.11.2011

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31.01.2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας