RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wywóz dóbr kultury

W celu ochrony europejskich dóbr kultury, rozporządzenie to gwarantuje prowadzenie jednolitych kontroli podczas ich wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej (UE), dzięki zastosowaniu pozwolenia na wywóz.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie przedstawia przepisy dotyczące wywozu dóbr kultury w celu ich ochrony. Zapewnia ono, że wywozy te będą podlegały jednolitym kontrolom na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej (UE). Kategorie przedmiotów kultury, które obejmuje rozporządzenie wymienione w załączniku I rozporządzenia.

Pozwolenie na wywóz

Wywóz dóbr kultury poza obszar celny UE objęty jest wymogiem przedstawienia pozwolenia na wywóz. Pozwolenie na wywóz jest wydawane na wniosek zainteresowanej osoby przez właściwy organ państwa członkowskiego. Pozwolenie na wywóz jest ważne w całej UE. Państwo członkowskie może odmówić wydania pozwolenia na wywóz, w przypadku gdy dane dobra kultury podlegają ustawodawstwu chroniącemu narodowe dobra kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej. W określonych okolicznościach państwo członkowskie może zezwolić na wywóz pewnych dóbr kultury bez zezwolenia.

Pozwolenie na wywóz jest przedstawiane na poparcie zgłoszenia wywozowego podczas wykonywania celnych formalności wywozowych w urzędzie celnym, który jest właściwy do przyjęcia takiego zgłoszenia. Państwa członkowskie mogą ograniczyć ilość urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury.

Środki wykonawcze

Do celów wykonywania niniejszego rozporządzenia oczekuje się wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją. Co więcej ustanowiona zostanie współpraca między organami celnymi państw członkowskich a właściwymi organami.

Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Kontekst

Od czasu przyjęcia rozporządzenia (EWG) nr 3911/92 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury, było ono wielokrotnie poddawane zmianom. Ze względu na racjonalność i przejrzystość zostało ono uchylone, by mogło zostać zastąpione bieżącym rozporządzeniem.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 116/2009

2.3.2009

-

Dz.U. L 39 z 10.2.2009

AKTY POWIĄZANE

Lista organów upoważnionych do wydawania licencji wywozowych dla dóbr kultury, opublikowana zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 [Dz.U. C 164 z 16.7.2009].

Lista urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury, opublikowana zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 [Dz.U C 134 z 13.6.2009].

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony