RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kulturális javak kivitele

Az európai kulturális javak védelme érdekében ez a rendelet kiviteli engedélyeken keresztül biztosítja, hogy a kulturális javak az Európai Unió (EU) vámterületén kívülre irányuló exportja egységes ellenőrzés alá essen.

JOGI AKTUS

A Tanács 116/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a kulturális javak kiviteléről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet a kulturális javak kivitelére vonatkozó szabályokat tartalmaz azok védelme céljából. Biztosítja, hogy a kulturális javak kivitele az Európai Unió (EU) külső határainál egységes ellenőrzés alá essen. A rendelet hatálya alá tartozó kulturális javak kategóriáit az I. melléklet sorolja fel.

Kiviteli engedély

A kulturális javaknak az EU vámterületén kívülre irányuló kiviteléhez kiviteli engedély bemutatása szükséges. Az exportőr ezt az engedélyt az adott EU-tagállam illetékes hatóságától köteles beszerezni. Az engedély az Unió egész területén érvényes. Egy EU-tagállam megtagadhatja a kiviteli engedély kibocsátását, ha a kérdéses kulturális javakra művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelméről szóló jogszabályok vonatkoznak. Bizonyos körülmények között egy EU-tagállam engedélyezheti bizonyos kulturális javak engedély nélküli kivitelét.

A kiviteli engedélyt a kiviteli nyilatkozattal együtt kell bemutatni az illetékes vámhivatalban a kiviteli vámalakiságok teljesítése során. A tagállamok korlátozhatják azoknak a vámhivataloknak a számát, amelyek jogosultak a kulturális javakkal kapcsolatos vámalakiságok elvégzésére.

Végrehajtás

A rendelet végrehajtása érdekében a nemzeti közigazgatási hatóságok kötelesek kölcsönös segítséget nyújtani egymásak, valamint együtt kell működniük a Bizottsággal. Meg kell teremteni továbbá az EU-tagállamok vám- és egyéb illetékes hivatalai közötti együttműködést.

Az EU-tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük a rendelet megsértésével szemben.

Háttér

A kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) rendelet (1992. december 9.) elfogadása óta számos alkalommal került módosításra. Az érthetőség és áttekinthetőség érdekében ezt a rendeletet hatályon kívül helyezik, hogy jelen rendelet a helyébe léphessen.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 116/2009/EK rendelete

2009.3.2.

HL L 39., 2009.2.10.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A kulturális javak kiviteli engedélyeinek kiadására jogosult hatóságok jegyzéke a 116/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően [Hivatalos Lap L 164., 2009.7.16.].

Kulturális javak kivitele esetén a vámalakiságok elvégzésére jogosult vámhivatalok jegyzéke a 116/09/EK tanácsi rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően [Hivatalos Lap L 134., 2009.6.13.].

Utolsó frissítés: 06.12.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére