RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Netwerk van Europese centra voor de consument

Het netwerk van Europese centra voor de consument (ECC) heeft de volgende doelstellingen ten aanzien van de consument:

  • verstrekken van informatie om de consument in staat te stellen om met volle kennis van zijn rechten en plichten goederen en diensten op de interne markt te kopen;
  • antwoorden op directe vragen om informatie van de consument of andere partijen;
  • helpen en steunen van de consument bij zijn contacten met de handelaar naar aanleiding van een klacht;
  • zo nodig helpen van de consument bij de beslechting van een geschil.

Alle lidstaten beschikken over een nationaal contactpunt dat deel uitmaakt van het ECC-netwerk. Ook IJsland en Noorwegen, die tot de Europese Economische Ruimte behoren, hebben een nationaal contactpunt.

Werking van het netwerk

De begroting van het ECC-netwerk wordt gereserveerd in het kader van het Europees actieprogramma op het gebied van consumentenbeleid. Dat programma heeft onder meer tot doel de samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van consumentenbescherming te bevorderen, in het bijzonder wat voorlichting, advies en verhaalsmogelijkheden betreft.

Samenwerking met andere netwerken

Het ECC-netwerk werkt samen met andere Europese netwerken, meer bepaald met FIN-NET (financieel), SOLVIT (interne markt) en het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Context

Het ECC-netwerk is het resultaat van de samensmelting van de twee bestaande netwerken voor consumentenbescherming: het netwerk voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (EBG-netwerk) en het netwerk van Euro-infocentra.

Het EBG-netwerk werd opgericht bij een resolutie van de Raad van 25 mei 2000 en moest een minnelijke regeling van klachten mogelijk maken. De Euro-infocentra zijn aan het begin van de jaren 90 ontstaan uit een initiatief van de Commissie om informatie te verstrekken over de mogelijkheden van de interne markt en de rechten van de consument.

Laatste wijziging: 04.02.2011

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven