RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (EFK-hálózat vagy ECC-Net)

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (DE) (EN) (FR) (EFK-hálózat) a következő célkitűzések elérésére törekszik a fogyasztókkal kapcsolatban:

  • annak lehetővé tételét célzó tájékoztatás, hogy a fogyasztók a jogaik és kötelességeik teljes ismeretében vásárolhassanak termékeket és szolgáltatásokat a belső piacon;
  • a fogyasztóktól és más felektől érkező közvetlen kérdések megválaszolása;
  • panasz esetén a fogyasztók segítése és támogatása a kereskedőkkel való kapcsolattartásuk során;
  • szükség esetén a fogyasztók segítése egy-egy jogvita során.

Minden tagállam rendelkezik egy, az EFK-hálózathoz tartozó nemzeti kapcsolattartási ponttal. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó Izland és Norvégia ugyancsak rendelkezik egy-egy nemzeti kapcsolattartási ponttal.

Működés

Az EFK költségvetését a fogyasztóvédelmi politika európai cselekvési programja alapján irányozzák elő. A program egyik célkitűzése, hogy támogassa a fogyasztóvédelmi tájékoztatásra, tanácsadásra és jogorvoslati lehetőségekre irányuló, tagállamok közötti együttműködést.

Más hálózatokkal való együttműködés

Az EFK-hálózat együttműködik más európai hálózatokkal, mégpedig a FIN-NET hálózattal (DE) (EN) (FR) (pénzügyek), a SOLVIT hálózattal (belső piac) és a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózattal.

Háttér

Az EFK-hálózat két, már létező fogyasztóvédelmi hálózat – a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésével foglalkozó hálózat (az EEJ-hálózat) és az Euroguichet hálózat – 2005-ben bekövetkezett egyesítésének eredménye.

Az EEJ-hálózat a 2000. május 25-i tanácsi állásfoglalás nyomán jött létre. Célja a panaszok békés úton történő rendezésének lehetővé tétele volt. Az Euroguichet hálózat a kilencvenes évek elején jött létre a Bizottság kezdeményezésére azzal a céllal, hogy tájékoztassa a fogyasztókat a belső piac nyújtotta lehetőségekről és a fogyasztók jogairól.

Utolsó frissítés: 04.02.2011

Lásd még

  • Az Európai Bizottság internetes oldala, Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság (DE), (EN), (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére