RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan kuluttajakeskusten verkosto

Euroopan kuluttajakeskusten (EKK) verkosto (DE) (EN) (FR) pyrkii kuluttajien osalta seuraaviin tavoitteisiin:

  • antamaan tietoja, joiden avulla kuluttajat voivat ostaa tavaroita ja palveluja sisämarkkinoilla tietoisina kaikista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan,
  • vastaamaan kuluttajien tai muiden tahojen suoriin tietopyyntöihin,
  • auttamaan ja tukemaan kuluttajia näiden yhteyksissä myyjään, kun on kyse valituksesta,
  • auttaa tarvittaessa kuluttajia riita-asiassa.

Kaikilla jäsenvaltioilla on yksi kansallinen yhteyspiste, joka kuuluu ECC-verkostoon. Samoin Islannilla ja Norjalla, jotka kuuluvat Euroopan talousalueeseen, on kansallinen yhteyspiste.

Toiminta

EKK:n talousarvio vahvistetaan kuluttajapolitiikkaa koskevassa EU:n toimintaohjelmassa. Yksi ohjelman tavoitteista on tukea jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kuluttajansuojaa koskevan tiedotuksen, neuvonnan ja oikeusturvan alalla.

Yhteistyö muiden verkostojen kanssa

ECC‑verkosto toimii yhteistyössä muiden eurooppalaisten verkostojen kanssa, joita ovat muun muassa FIN-NET-verkosto (DE) (EN) (FR) (rahoituspalvelut), SOLVIT (sisämarkkinat) ja siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto.

Taustaa

ECC-verkosto on muodostettu yhdistämällä vuonna 2005 kaksi olemassa olevaa kuluttajansuojaverkkoa: kuluttajariitoja tuomioistuinten ulkopuolella ratkaisevien elinten eurooppalainen verkosto (EEJ‑verkko) ja EU‑kuluttajaneuvontapisteiden (Euroguichet) verkko.

EEJ‑verkko oli perustettu neuvoston 25. toukokuuta 2000 hyväksymän päätöslauselman perusteella. Sen tavoitteena oli mahdollistaa valitusten sovinnollinen käsittely. EU‑kuluttajaneuvontapisteet (Euroguichet) perustettiin puolestaan 1990-luvun alkupuolella komission aloitteesta. Niiden tehtävänä oli tiedottaa kuluttajien oikeuksista ja mahdollisuuksista sisämarkkinoilla.

Viimeisin päivitys 04.02.2011

Katso myös

  • Euroopan komission verkkosivusto, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto (DE) (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun