RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tagállami együttműködés a fogyasztók védelme érdekében

A határokon átnyúló vásárlásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelem hatékonyságát a tagállamok tisztességtelen kereskedők elleni küzdelemben való jogi együttműködése növeli. Ennek a tagállami együttműködésnek a célja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok hatékony alkalmazásának biztosítása a belső piacon.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet létrehozza a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok alkalmazásának ellenőrzésére jogosult hatóságok hálózatát. A rendelet kizárólag az Európai Unión (EU-n) belül elkövetett jogsértésekre vonatkozik.

Felelős hatóságok

Minden tagállam kijelöli a rendelet alkalmazásáért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságokat és az összekötő hivatalt. Ezek a hatóságok rendelkeznek a rendelet alkalmazásához szükséges vizsgálati és végrehajtási jogkörökkel. Hatáskörüket a nemzeti joggal összhangban gyakorolják.

A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak a lehető leggyorsabban be kell avatkozniuk a feltárt jogsértések megszüntetése érdekében, a megfelelő jogi eszköz megválasztásával. A legtöbb esetben a gyorsaság érdekében jogsértés megszüntetésére irányuló eljárást alkalmaznak. Ez az eljárás lehetővé teszi a jogellenes cselekvés megszüntetését vagy megtiltását, valamint azt, hogy a tisztességtelen eladókat másik tagállam bírósága elé állítsák.

Kölcsönös jogsegély

A rendelet megteremti a kölcsönös jogsegély kereteit, amely magában foglalja az információcserét, a végrehajtás iránti megkeresést, valamint a piacfelügyeleti és a végrehajtási cselekmények összehangolását.

Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság tudomására jut az EU-n belüli jogsértés, tájékoztatnia kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Ezenkívül egy másik, hatáskörrel rendelkező hatóság kérelmére rendelkezésre bocsát minden lényeges, annak megállapításához szükséges információt, hogy történt-e jogsértés. Továbbá meg kell tennie minden szükséges intézkedést a jogsértés megszüntetése vagy megtiltása érdekében.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok tájékoztatják a Bizottságot a jogsértésről, a hozott intézkedésekről és azok hatásairól, valamint tevékenységük összehangolásáról. A közölt információ csak a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok betartásának biztosítása céljából használható fel. A Bizottság elektronikus adatbázisban tárolja és kezeli a kapott információkat. Minden kölcsönös jogsegély iránti megkeresésnek elegendő információt kell tartalmaznia ahhoz, hogy a megkeresett hatóság a megkeresést teljesíthesse.

Bizonyos feltételek mellett a hatóság visszautasíthatja a végrehajtási intézkedésre vagy információ közlésre vonatkozó megkeresés teljesítését, vagy dönthet úgy, hogy nem tesz eleget kötelezettségeinek. Ebben az esetben a jogsegély iránti megkeresés visszautasításának indokairól értesíti a megkereső hatóságot és a Bizottságot.

Közösségi tevékenységek

A tagállamok értesítik egymást és a Bizottságot tevékenységeikről, különösen a következőkről:

  • a végrehajtás összehangolása: a fogyasztóvédelem végrehajtásáért felelős tisztviselők képzése, a fogyasztói panaszok összegyűjtése és osztályozása;
  • igazgatási együttműködés: a fogyasztók tájékoztatása és tanácsadás, a fogyasztói képviselők tevékenységének támogatása.

A Közösség a fogyasztók gazdasági érdekei védelmének erősítése érdekében együttműködik harmadik országokkal és az illetékes nemzetközi szervezetekkel. Az együttműködés a Közösség és az érintett harmadik országok közötti megállapodások tárgyát képezheti.

A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Emellett a tagállamok kétévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a rendelet alkalmazásáról.

A fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok

E rendelet mellékletben határozza meg a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló irányelveket és rendeleteket. Ezek általános vagy ágazati jogszabályok, úgymint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról vagy a személyszállításról szóló jogszabály.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2006/2004/EK rendelet

2004.12.29.

HL L 364., 2004.12.9.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

954/2011/EU rendelet

2011.10.7.

HL L 259., 2011.10.4.

A 2006/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 32., 2007.2.6.].
Ez a határozat információkkal kapcsolatos követelményeket ír elő. Például a kölcsönös jogsegély iránti megkeresésben és a figyelmeztetésekben elvárt minimális információk, a betartandó határidők, az információkhoz való hozzáférés, valamint a nyelvek használata.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2009. július 2.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásáról [COM(2009) 336 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 23.02.2012
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére