RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä

Arkisto

Komissio voi kuulla eurooppalaista neuvoa-antavaa kuluttajaryhmää kaikista ongelmista, jotka liittyvät kuluttajien etujen suojeluun Euroopan unionissa (EU). Ryhmään kuuluu yksi kunkin jäsenvaltion kansallisia kuluttajajärjestöjä edustava jäsen ja yksi edustaja jokaisesta eurooppalaisesta kuluttajajärjestöstä. Ryhmä korvaa kuluttajakomitean.

SÄÄDÖS

Komission päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2003, eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä edustaa Euroopan unionin (sekä liittymässä olevien maiden, kun niistä on tullut EU:n jäsenvaltioita) kuluttajia, ja komissio voi kuulla ryhmää ongelmista, jotka liittyvät kuluttajien etujen suojeluun yhteisön tasolla.

Kokoonpano

Ryhmään kuuluu:

  • yksi kunkin jäsenvaltion kansallisia kuluttajajärjestöjä edustava jäsen
  • yksi edustaja jokaisesta eurooppalaisesta kuluttajajärjestöstä.

Yksi tämän päätöksen uutuuksista verrattuna aiempiin päätöksiin on se, että eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen määritelmä yhdenmukaistetaan suhteessa muihin säädöksiin (ks. 2 artikla).

Lisäksi päätöksen myötä ryhmän työskentelyyn voidaan virallisesti kutsua mukaan muiden sellaisten järjestöjen edustajia, joiden pääasiallisiin tavoitteisiin kuuluu kuluttajien etujen edistäminen, ja asiantuntijoita.

Toimikausi

Ryhmän jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Tämän uuden päätöksen mukaan kansallisia järjestöjä edustavien jäsenten toimikausi voidaan uusia vain kerran. (Aiemmin jäsenten toimikauden uusimiselle ei ollut asetettu rajoituksia.)

Toiminta

Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä kokoontuu yleensä neljä kertaa vuodessa. Sitä kuullaan aina kun komissio katsoo sen olevan tarpeen usein kirjallista menettelyä noudattaen ja toisinaan työryhmien kautta. Ryhmällä on keskeinen asema komission ja kentällä toimivien kuluttajajärjestöjen välisessä tietojenvaihdossa. Ryhmän kokouksissa puheenjohtajana on komission edustaja, ja komissio huolehtii ryhmän sihteeristön tehtävistä ja organisoi sen työt.

Ryhmä esittää vuosittain raportin toiminnastaan komission järjestämälle kuluttajajärjestöjen vuosikokoukselle.

Taustaa

Päätöksellä 2003/709/EY kumotaan 4. toukokuuta 2000 tehty päätös 2000/323/EY etenkin kuluttajajärjestöjen käsitteen yhdenmukaistamiseksi ja sen huomioon ottamiseksi, että ryhmän jäsenten lukumäärä kasvaa huomattavasti vuonna 2004, jolloin EU:hun liittyy 10 uutta jäsenvaltiota.

Kumotun päätöksen 2000/323/EY myötä jäsenten lukumäärää voitiin lisätä poistamalla aiemmin vahvistettu 20 jäsenen enimmäismäärä. Aiemmassa päätöksessä tehtiin mahdolliseksi kokoonpano, jossa on yksi edustaja jokaisesta eurooppalaisesta kuluttajajärjestöstä (tuolloin 5) ja yksi kunkin jäsenvaltion edustaja (15 edustajaa).

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Päätös 2003/709/EY9.10.2003-EUVL L 258, 10.10.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän uusi kokoonpano [EUVL C 150, 5.6.2004].
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004--2007 [EUVL L 51, 9.1.2004].

Viimeisin päivitys 26.05.2005

Katso myös

Lisätietoja neuvoa-antavasta ryhmästä on saatavilla terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan pääosaston verkkosivustolla (DE) (EN) (FR).

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun