RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pénzügyi szolgáltatások távértékesítésére vonatkozó szerződések

Az európai jogszabály megállapítja a távértékesítés keretében nyújtható pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó elveket. Az elvek ilyen jellegű harmonizációja magasabb szintű védelmet biztosít a fogyasztó számára akkor, amikor egy másik tagállamban letelepedett szolgáltatóval szerződésről tárgyal vagy vele szerződést köt.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve (2002. szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 271., 2002.10.9.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelvet a távollévő felek között (például telefonon, faxon vagy interneten keresztül), azaz a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül kötött kiskereskedelmi pénzügyi szolgáltatásokra (banki, biztosítási, fizetési és beruházási szolgáltatások, a nyugdíjalapokat is beleértve) kell alkalmazni.

Gondolkodási időhöz való jog

Az irányelv értelmében a fogyasztót gondolkodási idő illeti meg, mielőtt a szolgáltatóval szerződést kötne. A szolgáltató tehát köteles írásban vagy tartós adathordozón (például floppy lemezen, CD-ROM-on vagy e-mailben) a fogyasztó rendelkezésére bocsátani egy valamennyi szerződéses feltételt tartalmazó szerződéstervezetet. A gondolkodási idő 14 nap, amelynek során a szerződés feltételei érvényesek. A felek ugyanakkor ennél hosszabb időben vagy eltérő feltételekben is megállapodhatnak.

Elállási jog

A fogyasztót 14 napig (életbiztosítás és magán-nyugdíjpénztári műveletek esetén 30 napig) megilleti az elállás joga, amennyiben:

  • a szerződés megkötésére azt megelőzően került sor, hogy a szerződéses feltételeket előzetesen a fogyasztó rendelkezésére bocsátották volna (például azonnali biztosítási fedezetet nyújtó biztosítási szerződés kötésekor);
  • a fogyasztót a szerződéses feltételek kézhezvételét követően a gondolkodási idő során tisztességtelen eszközökkel a szerződés megkötésére ösztönözték.

Ha a fogyasztó azt követően él elállási jogával, hogy beleegyezett a szolgáltatás részleges teljesítésébe, a szolgáltatóval szemben a nyújtott szolgáltatásért kártérítésre kötelezhető. Ha az elállási jogot azt követően kívánják gyakorolni, hogy a szolgáltatásnyújtás maradéktalanul teljesült, az elállási jog megszűnik, és a fogyasztó köteles kifizetni a nyújtott szolgáltatás árát. A fizetendő összegről (vagy ezen összeg számítási alapjáról) a fogyasztót előzetesen tájékoztatni kell.

A spekulatív ügyletek megelőzése érdekében a gondolkodási idő és az elállási jog nem vonatkozik azokra a szolgáltatásokra, amelyek ára a pénzügyi piacok (például az értékpapírpiac) működésének függvényében változhat.

Költségtérítéshez való jog

Egyes pénzügyi szolgáltatások, elsősorban a határidős szolgáltatások (például amikor a fogyasztó meghatározott áron bizonyos számú részvény vásárlására ad megbízást) esetében előfordulhat, hogy azok a szerződés megkötésekor részben vagy egészben nem teljesíthetők. Ilyenkor a fogyasztó jogosult a szolgáltatások ellenértékeként kifizetett összeg visszatérítésére.

Bankkártyás fizetés törlése kártyalopás esetén

Az a fogyasztó, akinek hitelkártyáját csalárd módon használják fel, kérheti a fizetés törlését, illetve teljesített fizetés esetén az összeg visszatérítését.

Nem kezdeményezett szolgáltatásokkal szembeni védelem

A fogyasztó védelmét a 2005/29/EK irányelv biztosítja, amelynek értelmében a nem kért szolgáltatások tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek. Ilyen szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatok esetén a válasz hiánya nem kötelezi a fogyasztót, és nem eredményez hallgatólagos elfogadást.

Jogorvoslati eljárások

A tagállamok gondoskodnak a szolgáltató és a fogyasztó közötti esetleges jogviták rendezését célzó megfelelő és hatékony (igazságügyi, közigazgatási vagy peren kívüli) panasz- és jogorvoslati eljárások kialakításáról.

Szankciók

A tagállamok ezenfelül kötelesek biztosítani, hogy a távközlő eszközök üzemeltetői és szolgáltatói – ha erre a technológia lehetőséget ad – véget vessenek az ilyen eszközök segítségével végrehajtott jogellenes tevékenységeknek.

Háttér

Az irányelv célja, hogy kiegészítse az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelvét, amely – az ilyen szolgáltatások sajátos jellege miatt – a pénzügyi szolgáltatások kivételével a legtöbb termék és szolgáltatás tekintetében megfelelő szintű védelmet nyújt a fogyasztónak. Az irányelv ezt a jogi hiányosságot hivatott pótolni azáltal, hogy megteremti azon feltételek közös alapját, amelyek esetén távollévők között pénzügyi szolgáltatási szerződések köthetők.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2002.10.9.

2004.10.9.

HL L 271., 2002.10.9.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2005.6.12.

2007.12.12.

HL L 149., 2005.6.11.

2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2007.12.25.

2009.11.1.

HL L 319., 2007.12.5.

A 2002/65/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat  kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 15.06.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére