RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Soluţionarea extrajudiciară a conflictelor de consum

Comisia încurajează soluţionarea amiabilă a conflictelor de consum. Pentru a consolida încrederea consumatorilor şi a întreprinderilor în procedurile extrajudiciare ale conflictelor, Comisia stabileşte principii care vizează consolidarea calităţii acestor proceduri.

ACT

Communication from the Commission on 'the out-of-court settlement of consumer disputes' [COM(1998) 198 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 30 martie 1998 privind soluţionarea extrajudiciară a conflictelor de consum [COM(1998) 198 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Commission Recommendation 98/257/EC of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes [OJ L 115 of 17.4.1998] (Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor referitoare la consum).

SINTEZĂ

Comisia urmăreşte să faciliteze accesul consumatorilor la procedurile de soluţionare extrajudiciară * a conflictelor.

Într-adevăr, consumatorii se pot confrunta cu obstacole în valorificarea drepturilor lor, mai ales din cauza costurilor ridicate ale asistenţei juridice, a duratei şi a complexităţii procedurilor judiciare, în special în cazul conflictelor transfrontaliere.

Astfel, Comisia îşi propune să promoveze procedurile extrajudiciare de soluţionare a conflictelor, precum medierea, concilierea sau arbitrajul. Aceste proceduri pot ajuta consumatorii şi întreprinderile să îşi soluţioneze conflictele în mod simplu, rapid şi la un cost scăzut.

Soluţionarea extrajudiciară a conflictelor

Comisia solicită respectarea următoarelor principii:

  • independenţa şi expertiza organismului;
  • transparenţa procedurii şi a funcţionării organismului;
  • eficacitatea, rapiditatea, gratuitatea sau costul scăzut al procedurii. În plus, recurgerea la un avocat sau la un reprezentant legal trebuie să fie facultativă, deşi fiecare parte are dreptul de a-şi apăra punctul de vedere;
  • legalitatea deciziilor, care trebuie să respecte legile privind protecţia consumatorilor;
  • caracterul echitabil al procedurii, pentru fiecare parte implicată.

Context

Această recomandare urmează concluziilor Cărţii verzi (DE) (EN) (ES) (FR) privind accesul consumatorilor la justiţie şi soluţionarea litigiilor legate de consum în piaţa unică.

Termeni-cheie
  • Procedură extrajudiciară:orice metodă care permite soluţionarea unui conflict graţie intervenţiei unei părţi terţe care propune sau care impune o soluţie. Într-adevăr, instrumentele extrajudiciare pot fi stabilite de autorităţile publice, de profesioniştii din sectorul juridic, de grupările profesionale sau de organizaţiile societăţii civile (tribunal de arbitraj, centre de arbitraj privat, mediatori etc.).

ACTE CONEXE

Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială.

Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile aplicabile organelor extrajudiciare însărcinate cu soluţionarea consensuală a litigiilor de consum neincluse în Recomandarea 98/257/CE [Jurnalul Oficial L 109 din 19.4.2001].
Această recomandare se aplică organelor responsabile cu procedurile de soluţionare extrajudiciară a litigiilor de consum, care încearcă să găsească o soluţie la un litigiu prin apropierea părţilor astfel încât să ajungă la un acord comun. În plus, aceste organe ar trebui să ţină cont de principiile următoare: imparţialitatea, transparenţa, eficacitatea şi echitatea procedurii.

Ultima actualizare: 06.07.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii