RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Skydd för konsumenternas ekonomiska och rättsliga intressen

Konsumenter

EU har utarbetat lagstiftning för att skydda konsumenternas ekonomiska och rättsliga intressen i deras kontakter med yrkesvärden, men också i rättstvister. Bland annat har man förbjudit illojala metoder och underlättat tvistlösningar i godo, men också harmoniserat förfarandet för åläggande att upphöra med överträdelser, allt i konsumenternas intresse. Ett europeiskt informationsnät och ett nät av nationella myndigheter har upprättats för att garantera en effektiv tillämpning av konsumentskyddslagstiftningen. EU har också förstärkt rättssäkerheten genom att harmonisera bestämmelserna om vissa typer av transaktioner, som elektronisk handel eller vissa typer av avtal, och bestämmelserna om vissa särskilda sektorer som transport eller finansiella tjänster.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början