RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana hospodárskych a právnych záujmov spotrebiteľov

Spotrebitelia

Európska únia stanovila pravidlá zamerané na ochranu hospodárskych a právnych záujmov spotrebiteľov počas ich kontaktu s odborníkmi a v prípade sporov.
EÚ zaviedla najmä zákaz nekalých obchodných praktík, uľahčila riešenie sporov mimosúdnou cestou a vecí s nízkou hodnotou sporu a v záujme spotrebiteľov zharmonizovala postupy ukončenia porušovania. Vytvorila aj Európsku informačnú sieť a sieť vnútroštátnych orgánov na zabezpečenie účinného uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.
EÚ tiež vynaložila snahu na posilnenie právnej bezpečnosti prostredníctvom harmonizácie pravidiel týkajúcich sa určitých transakcií, ako je elektronický obchod alebo určité typy zmlúv, okrem pravidiel týkajúcich sa osobitných odvetví, akými sú doprava alebo finančné služby.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok