RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrona gospodarczych i prawnych interesów konsumentów

Konsumenci

Unia Europejska określiła przepisy mające na celu ochronę gospodarczych i prawnych interesów konsumentów podczas realizacji umów z podmiotami profesjonalnymi oraz w razie wystąpienia sporów.
Przede wszystkim UE wprowadziła zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych, ułatwiła proces rozstrzygania sporów pozasądowych oraz niewielkich roszczeń, a także zharmonizowała procedury zaprzestania naruszeń w interesie konsumentów. Ustanowiła również europejską sieć informacyjną oraz sieć organów krajowych, aby zapewnić skuteczne stosowanie prawodawstwa konsumenckiego.
UE podjęła także starania w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego poprzez harmonizację przepisów stosowanych przy niektórych transakcjach, takich jak handel elektroniczny lub określone rodzaje umów, a także przepisów dotyczących określonych sektorów, jak usługi transportowe lub finansowe.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony