RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-protezzjoni tal-interessi ekonomiċi u legali tal-konsumaturi

Konsumaturi

L-Unjoni Ewropea stabbiliet regoli bil-għan li tipproteġi l-interessi ekonomiċi u legali tal-konsumaturi matul il-kuntatti tagħhom ma' professjonisti u fl-eventwalità ta' tilwim.
B'mod partikolari, l-UE introduċiet projbizzjoni fuq prattiċi kummerċjali li ma jkunux ġusti, iffaċilitat ir-riżoluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti u tat-talbiet żgħar, u armonizzat il-proċeduri għat-terminazzjoni tal-vjolazzjonijiet fl-interessi tal-konsumaturi. Hija stabbiliet ukoll netwerk ta' informazzjoni Ewropew u netwerk ta' awtoritajiet nazzjonali biex tiżgura l-applikazzjoni effettiva tal-legiżlazzjoni dwar il-konsumatur.
L-UE għamlet ukoll sforzi biex tirrinforza s-sigurtà legali billi armonizzat ir-regoli li japplikaw għal ċerti tranżazzjonijiet, bħall-kummerċ elettroniku jew ċerti tipi ta' kuntratti, barra mir-regoli applikabbli għal setturi speċifiċi, bħat-trasport jew is-servizzi finanzjarji.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna