RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kuluttajien taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojeleminen

Kuluttajat

Euroopan unioni on asettanut sääntöjä, joiden tarkoituksena on kuluttajien taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojaaminen heidän suhteissaan asiantuntijoihin ja riitatapauksissa.
Unioni on etenkin kieltänyt sopimattomiksi katsotut kaupalliset menettelyt, helpottanut riita-asioiden ratkaisemista sovintoteitse ja vähäisten vaatimusten ratkaisua sekä yhdenmukaistanut kuluttajien etujen loukkaamista koskevaa kieltokannemenettelyä. Lisäksi unioni on perustanut Euroopan tietoverkoston ja kansallisten viranomaisten verkoston, joiden tarkoituksena on kuluttajalainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon varmistaminen.
Unioni on myös pyrkinyt vahvistamaan oikeusturvallisuutta yhdenmukaistamalla säännöt, joita sovelletaan tiettyihin liiketoimiin, kuten sähköiseen kauppaan tai tietyntyyppisiin sopimuksiin, sekä säännöt, joita sovelletaan eräisiin erityisaloihin kuten liikenteeseen ja rahoituspalveluihin.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun