RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana hospodářských a právních zájmů spotřebitelů

Spotřebitelé

Evropská unie stanovila pravidla, jejichž cílem je ochrana hospodářských a právních zájmů spotřebitelů v jejich kontaktu s odborníky a v případě sporů.
EU zejména zavedla zákaz nekalých obchodních praktik, usnadnila řešení sporů mimosoudní cestou a drobných nároků a harmonizovala postupy pro ukončení protiprávního jednání v zájmu spotřebitelů. Dále vytvořila Evropskou informační síť a síť vnitrostátních orgánů, jejichž cílem je zajistit účinné uplatňování právních předpisů týkajících se spotřebitelů.
EU také usiluje o posílení právní jistoty, a to prostřednictvím pravidel platných pro konkrétní odvětví, jako je například doprava nebo finanční služby, ale také harmonizací pravidel pro určité transakce, jako je elektronický obchod nebo některé typy smluv.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky