RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Защита на икономическите и правните интереси на потребителите

Потребители

Европейският съюз е постановил правила, насочени към защитата на икономическите и правните интереси на потребители при техните контакти с професионалисти и в случай на спорове.
В частност, ЕС е въвел забрана върху нечестните търговски практики, облекчил е уреждането на споровете извън съда и на дребните искове и е хармонизирал процедурите за прекратяване на нарушенията на интересите на потребителите. Той е създал и европейска информационна мрежа и мрежа от национални органи, за да обезпечи ефективното прилагане на потребителското законодателство.
ЕС полага и усилия за укрепване на правната сигурност чрез хармонизиране на правилата, приложими към конкретни транзакции, като например електронната търговия или определени видове договори, в допълнение към правилата, приложими към конкретните отрасли, като например, транспорт или финансови услуги.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата