RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Acţiuni în încetare privind protecţia consumatorilor

Acţiunile în încetare trebuie să fie îndeajuns de eficiente pentru a pune capăt încălcărilor care prejudiciază interesele colective ale consumatorilor. Armonizarea legislaţiilor naţionale în acest domeniu este menită să favorizeze buna funcţionare a pieţei interne.

ACT

Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor (versiunea codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Acţiunile în încetare sunt menite să determine încetarea sau interzicerea încălcărilor care contravin intereselor colective ale consumatorilor. Apropierea legislaţiilor în temeiul directivei permite creşterea eficienţei acestor acţiuni şi buna funcţionare a pieţei interne.

Încălcările avute în vedere se referă, în special, la creditele de consum, pachetele de servicii pentru vacanţe şi circuite, clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, contractele la distanţă şi practicile comerciale neloiale. Directivele în cauză sunt enumerate în anexa I.

Iniţierea unor acţiuni în încetare vizează:

  • încetarea sau interzicerea unei încălcări, după caz, în cadrul unei proceduri de urgenţă;
  • eliminarea efectelor persistente ale unei încălcări, îndeosebi prin publicarea deciziei aferente;
  • obligarea pârâtului la executarea unei decizii, prin obligaţia de plată a unei amenzi.

Fără a aduce atingere normelor de drept internaţional privat, dreptul aplicabil este, în mod normal, fie dreptul statului membru în care a fost comisă încălcarea, fie dreptul statului membru în care încălcarea produce efecte.

Entităţile calificate pentru a introduce o acţiune în încetare au un interes legitim în a asigura respectarea intereselor colective ale consumatorilor şi buna funcţionare a pieţei interne. Acestea sunt organisme publice independente însărcinate, în special, cu protejarea intereselor colective ale consumatorilor sau ale organizaţiilor de protecţie a consumatorilor.

Comisia întocmeşte şi publică în Jurnalul Oficial o listă a autorităţilor calificate care pot intenta acţiuni în eventualitatea unor încălcări intracomunitare. În acest caz, entităţile calificate care figurează pe listă trebuie să fie în măsură să sesizeze autorităţile judiciare sau administrative ale statului membru în care a avut loc infracţiunea.

Statul membru în care trebuie introdusă acţiunea poate decide cu privire la necesitatea unei consultări prealabile între părţi, în prezenţa sau în absenţa unei entităţi calificate din respectivul stat membru. În cazul în care încetarea încălcării nu se produce în termen de două săptămâni de la primirea cererii de consultare, acţiunea în încetare poate fi introdusă imediat.

Context

Directiva 98/27/CE a fost abrogată la 29 decembrie 2009 prin Directiva 2009/22/CE. Aceasta din urmă codifică modificările succesive aduse Directivei 98/27/CE.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2009/22/CE

29.12.2009

1.1.2001

JO L 110 din 1.5.2009

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei privind articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind acţiunile în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor, de codificare a Directivei 98/27/CE referitor la entităţile calificate să introducă o acţiune în justiţie, în temeiul articolului 2 din directiva menţionată [Jurnalul Oficial C 97 din 31.3.2012].

Ultima actualizare: 22.03.2013
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii