RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Produsele alimentare cu destinaţie nutriţională specială

Normele privind produsele alimentare cu destinaţie nutriţională specială (pentru sugari şi copiii de vârstă mică, pentru persoane ale căror procese digestive sau metabolice sunt perturbate sau pentru persoane care sunt într-o stare fiziologică specială) sunt armonizate la nivel european. Etichetarea acestor produse trebuie să includă informaţii referitoare la caracteristicile speciale ale produsului, la valoarea energetică sau conţinutul de glucide, protide şi lipide etc..

ACT

Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinaţie nutriţională specială.

SINTEZĂ

Prezenta directivă se aplică produselor alimentare cu destinaţie nutriţională specială.

Aceste produse alimentare se disting de produsele alimentare destinate consumului normal, prin compoziţie sau metoda de fabricaţie. În plus, acestea trebuie să respecte nevoile nutriţionale speciale ale următoarelor categorii de persoane:

  • persoane ale căror procese digestive sau metabolice sunt perturbate;
  • persoane care sunt într-o stare fiziologică specială; şi
  • sugarii sau copiii de vârstă mică, în stare bună de sănătate.

Numai alimentele care satisfac nevoile nutriţionale ale primelor două categorii de persoane menţionate anterior pot conţine menţiunile „dietetic” sau „pentru regim”.

Dispoziţii speciale

Dispoziţii speciale sunt aplicabile următoarelor grupe de produse alimentare cu destinaţie nutriţională specială:

Dispoziţiile speciale sunt stabilite prin directive sau regulamente speciale care pot cuprinde cerinţele referitoare, în principal, la natura sau compoziţia produselor şi la etichetarea acestora.

Substanţe nutritive speciale

Este posibilă îmbogăţirea produselor alimentare, prin adăugarea de substanţe nutritive, pentru a răspunde nevoilor nutriţionale speciale şi/sau cerinţelor legale speciale. Aceste produse alimentare îmbogăţite trebuie să fie sigure pentru consum şi trebuie elaborate pe baza unor date ştiinţifice.

Compoziţia lor trebuie să respecte criteriile de puritate prevăzute de legislaţia europeană şi de legislaţiile naţionale sau cele recomandate de către organizaţiile internaţionale.

Etichetarea, prezentarea şi publicitatea

Produselor alimentare cu destinaţie nutriţională specială care nu au fost reglementate de o directivă specială li se aplică normele de etichetare, prezentare şi publicitate aplicabile produselor alimentare destinate consumului normal. Cu toate acestea, denumirea sub care este vândut un produs dietetic trebuie însoţită de o indicare a proprietăţilor sale nutriţionale speciale şi trebuie să conţină informaţii suplimentare referitoare la:

  • compoziţie sau modul de fabricaţie care conferă produsului caracteristicile sale nutriţionale speciale;
  • valoarea energetică exprimată în kJ şi/sau kcal;
  • conţinutul de glucide, protide şi lipide per 100 g sau 100 ml de produs.

Produsele alimentare cu destinaţie nutriţională specială pot fi introduse pe piaţă doar în formă preambalată, iar ambalajul trebuie să acopere complet produsele respective, cu excepţia comercializării cu amănuntul sau în cazul în care o directivă specială prevede altfel.

Introducerea pe piaţă

Atunci când un produs alimentar care nu aparţine grupelor de produse alimentare pentru care se aplică dispoziţii speciale este introdus pe piaţă, producătorul sau importatorul produsului este obligat să notifice acest lucru şi să depună un model al etichetei utilizate pentru acest produs la autoritatea competentă din statul membru în care produsul este comercializat pentru prima dată. În cazul introducerii ulterioare pe piaţă a aceluiaşi produs într-un alt stat membru, producătorul sau, după caz, importatorul trebuie să furnizeze autorităţilor competente din statul membru modelul de etichetare, împreună cu indicarea autorităţii destinatare a primei notificări.

Autoritatea competentă poate solicita producătorului prezentarea lucrărilor ştiinţifice şi a datelor care dovedesc conformitatea produsului cu obiectivul nutriţional specific uneia dintre cele trei categorii de consumatori identificate anterior.

Suspendarea şi retragerea din vânzare

Un stat membru poate suspenda sau limita comercializarea unui produs alimentar destinat unor utilizări nutriţionale speciale, în cazul în care acesta constituie un pericol pentru sănătatea umană sau în cazul în care nu respectă prezenta directivă sau directivele speciale adoptate în vederea aplicării prezentei directive.

Comisia examinează motivele prezentate de statul membru respectiv şi consultă Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală înainte de a lua măsurile adecvate.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2009/39/CE

9.6.2009

-

JO L 124 din 20.5.2009

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 953/2009 al Comisiei din 13 octombrie 2009 privind substanţele care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutriţionale în produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale [Jurnalul Oficial L 269 din 14.10.2009].

Ultima actualizare: 20.04.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii