RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Különleges táplálkozási célú élelmiszerek

A különleges táplálkozási célú (csecsemők és kisgyermekek, emésztési vagy anyagcserezavarokkal küzdő vagy különleges fiziológiai állapotban lévő személyek részére szánt) élelmiszerekre vonatkozó szabályokat uniós szinten összehangolták. E termékek címkézésének tartalmazni kell a termék különleges jellemzőire, energiaértékére vagy a szénhidrát-, fehérje- és zsírtartalmára stb. vonatkozó információkat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/39/EK irányelve (2009. május 6.) a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 124., 2009.5.20.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre alkalmazandó.

Ezek az élelmiszerek összetételükben vagy gyártási módjukban különböznek a rendes fogyasztásra szánt élelmiszerektől. Ezenkívül a következő kategóriájú személyek különleges táplálkozási követelményeinek kell megfelelniük:

  • az emésztési vagy anyagcserezavarokkal küzdő személyek;
  • a különleges fiziológiai állapotban lévő személyek; és
  • az egészséges csecsemők vagy kisgyermekek.

Csak a fenti első két fogyasztói csoport kategóriája táplálkozási követelményeinek megfelelő élelmiszerek címkéje tartalmazhatja a „diétás” vagy a „fogyókúrás” jelzést.

Különleges rendelkezések

Különleges rendelkezések alkalmazandók a következő különleges táplálkozási célú élelmiszer-csoportokra:

A különleges rendelkezéseket a különleges irányelvek vagy rendeletek határozzák meg, amelyek előírásokat tartalmazhatnak alapvetően a termékek jellegére és összetételére, valamint a címkézésre vonatkozóan.

Különleges táplálkozási anyagok

Az élelmiszereket lehetséges tápanyagokkal dúsítani annak érdekében, hogy megfeleljenek a különleges táplálkozási és/vagy a különleges jogi követelményeknek. Ezeknek a dúsított élelmiszereknek biztonságosan fogyaszthatóknak kell lenniük, kidolgozásuknak pedig tudományos adatokon kell alapulnia.

Összetételüknek be kell tartania az uniós és nemzeti jogszabályok által előírt, vagy a nemzetközi szervezetek által ajánlott tisztasági követelményeket.

Címkézés, megjelenítés és reklámozás

Azokra a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre, amelyeket nem szabályoztak különleges irányelvvel, a rendes fogyasztásra szánt élelmiszerek címkézési, megjelenítési és reklámozási szabályai alkalmazandók. A diétás termék kereskedelmi megnevezését ugyanakkor a termék különleges táplálkozási jellemzőinek leírása kell kísérje, továbbá kiegészítő információkat kell tartalmaznia az alábbiakra vonatkozóan:

  • az összetétel vagy a gyártási mód, amely megadja a termék különleges táplálkozási jellemzőit;
  • az energiaérték kilojoule-ban (kj) és kilokalóriában (kcal);
  • a szénhidrát-, fehérje- és zsírtartalom a termék 100 grammjában vagy 100 milliliterében.

A különleges táplálkozási célú élelmiszerek csak előre csomagolt formában hozhatók forgalomba, és a csomagolásnak teljes egészében be kell fednie a terméket, kivéve kiskereskedelem esetén vagy ha egy különleges irányelv másképp rendelkezik.

Forgalomba hozatal

Amikor egy olyan élelmiszer kerül forgalomba, amely nem tartozik azokba az élelmiszer-csoportokba, amelyekre különleges rendelkezések alkalmazandók, a termék gyártója vagy importőre köteles értesíteni azon tagállam illetékes hatóságát, ahol a terméket először forgalomba hozták, és a használt címkézés egy példányát elküldeni az illetékes hatóságnak. Amikor a termék ezt követően egy másik tagállamban is forgalomba kerül, a gyártó vagy az importőr elküldi a címkézési példányt e másik tagállam illetékes hatóságainak kiegészítve az első értesítést megkapó hatóságok jelzésével.

Az illetékes hatóság megkövetelheti, hogy a gyártó vagy az importőr nyújtsa be azokat a tudományos eredményeket és adatokat, amelyek bizonyítják, hogy az élelmiszer megfelel a fent felsorolt három fogyasztói csoport egyike különleges táplálkozási célkitűzésének.

Értékesítés felfüggesztése és a forgalomból való kivonás

A tagállamok felfüggeszthetnek vagy kivonhatnak a kereskedelmi forgalomból egyes különleges táplálkozási célú élelmiszereket, ha az adott termék veszélyezteti az emberi egészséget vagy ha nem felel meg ennek az irányelvnek vagy azoknak a különleges irányelveknek, amelyeket a jelen irányelv alkalmazásában hoztak.

A Bizottság megvizsgálja a tagállam indokait, és a szükséges intézkedések meghozása előtt konzultál az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.6.9.

HL L 124., 2009.5.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 953/2009/EK rendelete (2009. október 13.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 269., 2009.10.14.].

Utolsó frissítés: 20.04.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére