RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Základní potraviny určené pro speciální výživu

Pravidla vztahující se k základním potravinám určeným ke speciální výživě (k výživě malých dětí, osob s trávicími či metabolickými obtížemi nebo osob ve specifickém fyziologickém stavu) jsou sladěny na evropské úrovni. Etikety těchto výrobků musí obsahovat důležité informace ohledně specifických vlastností výrobku, energetické hodnoty nebo obsahu cukrů, bílkovin a tuků atd.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES z 6. května 2009 vztahující se k základním potravinám určeným ke speciální výživě

PŘEHLED

Tato směrnice je aplikována na základní potraviny určené ke speciální výživě.

Tyto základní potraviny se liší od běžných základních potravin svým složením nebo způsobem výroby. Navíc musí odpovídat speciálním nutričním potřebám těchto kategorií:

  • osob trpících problémy trávicího traktu nebo metabolismu;
  • osob ve speciálním fyziologickém stavu; a
  • zdravých dětí v útlém věku.

Pouze potraviny odpovídající nutričním potřebám prvních dvou kategorií zmíněných osob mohou ve svém názvu obsahovat slova „dietetický“ nebo „dietní“.

Speciální ustanovení

Na tyto skupiny základních potravin určených pro speciální výživu jsou aplikovatelná speciální ustanovení:

Tato specifická ustanovení jsou zakotvena ve zvláštních ustanoveních nebo předpisech, které mohou obsahovat zásadní relevantní opatření týkající se složení produktů či etiketování.

Speciální substance výživy

Je možné obohatit základní potraviny přidáním výživných substancí, aby tak bylo vyhověno nutričním požadavkům a/nebo konkrétním právním nárokům. Požívání těchto obohacených potravin musí být bezpečné a připravené na základě vědeckých údajů.

Jejich složení musí respektovat kritéria čistoty tak, jak je diktuje evropská legislativa a státní legislativa, nebo na základě doporučení mezinárodních organizací.

Etiketování, prezentace a publicita

Základní potraviny určené pro speciální výživu, které nebyly zmíněny zvlášť žádnou ze směrnic se řídí pravidly pro etiketování, prezentaci a publicitu základních potravin jsou určeny pro běžnou spotřebu. Název dietetického produktu musí být nicméně doplněn popisem energetických hodnot a obsahovat dodatečné informace ohledně:

  • složení nebo výrobního postupu, který ovlivňuje specifický nutriční charakter produktu;
  • energetická hodnota v kilojoulech (kj) a v kilokaloriích (kcal);
  • obsah cukrů, bílkovin a tuků na 100 gramů nebo 100 mililitrů produktu.

Základní potraviny určené pro speciální výživu nesmí být uvedeny na trh jinak než zabalené tak, aby je obal zcela zakrýval, kromě maloobchodního prodeje, nebo pokud některé ustanovení nařizuje jinak.

Uvedení na trh

Pokud je na trh uveden potravinářský výrobek nespadající do skupin základních potravin, výrobce nebo dodavatel tohoto produktu má povinnost toto oznámit a odevzdat model užívané etikety kompetentní autoritě členského státu, kde je výrobek uveden poprvé. Pokud je produkt následně uveden na trh v jiném členském státě, výrobce nebo dovozce odevzdává kompetentnímu orgánu členského státu etiketu doplněnou o pokyn od autority, která přijala první oznámení.

Kompetentní orgán může od výrobce či dovozce vyžadovat vědecké podklady a údaje, které dokazují, že potravinářský produkt odpovídá nutričním požadavkům jedné ze tří výše uvedených kategorií spotřebitelů .

Vyloučení a stažení z trhu

Členský stát má právo vyloučit nebo stáhnout z trhu potravinářský výrobek určený ke speciální výživě, pokud tento představuje pro člověka zdravotní riziko, nebo pokud neodpovídá této ani žádné specifické směrnici vyplývající z této směrnice.

Komise přezkoumá motivy členského státu a bude případ konzultovat se stálou komisí potravinového řetězce a živočišného zdraví předtím, než přijme příslušná opatření.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2009/39/ES

9. 6. 2009

-

Uř. věst. 124 

ze dne 20. 5. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 953/2009 z 13. října 2009 vztahující se k látkám, které mohou být přidány za specifickým nutričním účelem do základních potravin určených ke specifické výživě (Úř. věst. L 269 ze dne 14.10.2009).

Poslední aktualizace: 20.04.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky