RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tekstilni izdelki: poimenovanje tekstilnih vlaken in etiketiranje

Ta uredba določa usklajene določbe v zvezi z etiketiranjem in označevanjem tekstilnih izdelkov, da se odpravijo ovire na notranjem trgu tekstilnega sektorja in da se potrošnikom zagotovijo ustrezne informacije.

AKT

Uredba (EU) št. 1007/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP).

POVZETEK

Ta uredba vsebuje določbe o:

 • poimenovanju tekstilnih vlaken * z vidika opredelitev in uporabe pri navajanju surovinske sestave vlaken v tekstilnih izdelkih,
 • etiketiranju tekstilnih izdelkov *, ki vsebujejo netekstilne dele živalskega izvora,
 • metodah analize za preverjanje informacij, navedenih na etiketah in oznakah.

Izdelki, ki jih zadeva ta uredba

Ta uredba zadeva tekstilne izdelke, in sicer:

 • izdelke, ki vsebujejo vsaj 80 utežnih % tekstilnih vlaken,
 • izdelke, ki se obravnavajo enako kot tekstilni izdelki.

Ta uredba ne zadeva tekstilnih izdelkov, ki so oddani v delo osebam, ki delajo doma, ali samostojnim podjetjem, ki opravljajo dela iz dobavljenih materialov za plačilo brez prenosa lastnine, niti tekstilnih izdelkov, ki so jih izdelali samozaposleni krojači.

Poimenovanje tekstilnih vlaken

Za opis surovinske sestave se lahko uporabljajo samo imena tekstilnih vlaken na seznamu v Prilogi I te uredbe. Uredba določa, katero ime ustreza kateri naravi vlakna. Za druga vlakna je uporaba teh imen prepovedana.

Proizvajalci lahko Evropsko komisijo zaprosijo, da v Prilogo I doda novo ime tekstilnega vlakna. Svoji vlogi morajo priložiti tehnično dokumentacijo v skladu s prilogo II, ki vsebuje naslednje informacije:

 • predlagano ime, opredelitev in identifikacijo novega tekstilnega vlakna,
 • ustrezno predstavitev metod identifikacije in kvantifikacije,
 • dodatne informacije v zvezi z morebitnimi alergičnimi reakcijami, proizvodnim procesom ali pomembnostjo za potrošnika.

Navedba sestave tekstilnih izdelkov

Uporaba izrazov „100 %“, „čist“ ali „v celoti“ se lahko uporablja zgolj za izdelke, ki so sestavljeni izključno iz ene vrste vlaken.

Ime runska volna (tako kot imena iz Priloge III) se lahko pri etiketiranju uporablja le v primeru, da je izdelek sestavljen izključno iz volnenih vlaken, ki do predelave niso bila uporabljena pri izdelavi drugega končnega izdelka in niso bila podvržena postopkom predenja. Za opis volne v mešanici vlaken se lahko uporablja ime „runska volna“, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • vsa volna v tej mešanici ustreza zahtevam, opredeljenim v odstavku 1,
 • ta volna predstavlja najmanj 35 % skupne teže mešanice,
 • v mešanici iz česanih vlaken je poleg volne le še ena vrsta vlaken.

Tekstilni izdelek iz več vrst vlaken se etiketira z imenom in masnim deležem vseh vsebovanih vlaken v zaporedju po padajočem vrstnem redu. Izraz „druga vlakna“ se lahko uporabi za manjšinska vlakna, ki jih ni bilo mogoče navesti v času proizvodnje, ali za vlakna, ki niso vključena v Prilogo I. Za tekstilne izdelke, katerih sestavo je med njihovo izdelavo težko določiti, se lahko uporabi izraz „mešana vlakna“ ali „nedoločena tekstilna surovinska sestava“.

Prisotnost netekstilnih delov živalskega izvora v tekstilnih izdelkih se označi z besedno zvezo „vsebuje netekstilne dele živalskega izvora“.

Etiketiranje in označevanje tekstilnih izdelkov

Etiketiranje in označevanje izdelkov na trgu mora biti trajno, lahko čitljivo, vidno in dostopno, da se zlahka ugotovi njihova surovinska sestava. Pri tekstilnih izdelkih, ki niso namenjeni končnim potrošnikom, lahko te etikete ali oznake nadomestijo priloženi trgovski dokumenti. Te priskrbi proizvajalec izdelka.

Pri tekstilnih izdelkih, ki so sestavljeni iz dveh ali več tekstilnih komponent, ki nimajo enake surovinske sestave, mora biti na etiketi ali oznaki navedena surovinska sestava za vsako posamezno komponento.

Etiketiranje ne sme vsebovati kratic. Poleg tega mora biti prevedeno v enega ali več uradnih jezikov države članice, v kateri se izdelek pojavlja na trgu.

Za etiketiranje ali označevanje je odgovoren gospodarski subjekt, ki je tekstilni izdelek dal na trg.

Opisi surovinske sestave morajo biti navedeni tudi v katalogih, promocijskem gradivu in na embalaži. Te informacije morajo vidne tudi pri spletnem nakupovanju.

Etiketiranje ni obvezno pri izdelkih iz Priloge V.

Tržni nadzor

Skladnost surovinske sestave tekstilnih izdelkov preverjajo organi za nadzor trga z metodami, opisanimi v Prilogi VIII.

Z 8. majem 2012 ta uredba razveljavi direktive 73/44/EGS, 96/73/ES in 2008/121/ES.

Ključni izrazi, uporabljeni v aktu
 • Tekstilno vlakno: enota snovi, katere značilnosti so prožnost, finost in visoko razmerje med dolžino in največjim prečnim premerom, zaradi česar je vlakno primerno za nadaljnjo tekstilno predelavo, ali upogljivi trakovi ali izdelki cevaste oblike, katerih navidezna širina ne presega 5 mm, vključno s trakovi, izrezanimi iz širših trakov ali filmov, izdelani iz snovi, ki se uporabljajo pri izdelavi vlaken, naštetih v preglednici 2 Priloge I.
 • Tekstilni izdelek: katera koli surovina, polizdelek ali končni izdelek industrijske ali ročne izdelave ter delni ali v celoti izdelani konfekcijski izdelki, ki so narejeni izključno iz tekstilnih vlaken, ne glede na način mešanja ali sestavljanja v procesu izdelave

REFERENCE

Akt Začetek veljavnosti Rok za prenos v države članice Uradni list

Uredba (EU) št. 1007/2011

7.11.2011

-

UL L 272, 18.10.2011

Zadnja posodobitev: 09.01.2012

Glejte tudi

 • Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo – Tekstilni izdelki in oblačila (DE) (EN) (FR)
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh