RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 23 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Produsele textile: denumirea fibrelor textile şi etichetarea

Acest regulament stabileşte dispoziţiile armonizate referitoare la etichetarea şi marcarea produselor textile, pentru a elimina obstacolele din calea pieţei interne în sectorul textil şi a garanta informarea corespunzătoare a consumatorilor.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile şi de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului şi a Directivelor 96/73/CE şi 2008/121/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte dispoziţiile privind:

 • denumirea fibrelor textile * în ceea ce priveşte definiţia şi utilizarea lor, pentru a preciza compoziţia fibroasă a produselor textile;
 • etichetarea produselor textile * care conţin părţi netextile de origine animală;
 • metodele de analiză pentru verificarea informaţiilor indicate pe etichete sau pe marcaje.

Produsele care fac obiectul regulamentului

Acest regulament se aplică produselor textile, şi anume:

 • produselor textile care conţin fibre textile în proporţie de cel puţin 80 % din greutatea lor;
 • produselor asimilate produselor textile.

Regulamentul nu se aplică produselor textile încredinţate unor persoane care îşi desfăşoară activitatea la domiciliu sau unor întreprinderi independente, fără să le fie transferate cu titlu oneros drepturile de proprietate asupra lor şi nici produselor textile confecţionate de către croitori liber-profesionişti.

Denumirea fibrelor textile

Descrierea compoziţiei fibroase a produselor textile trebuie să folosească fibrele textile enumerate în anexa I la regulament. Regulamentul precizează ce denumire corespunde fiecărui tip de fibră. Utilizarea acestor denumiri pentru alte fibre este interzisă.

Producătorii au posibilitatea de a solicita Comisiei Europene să adauge o denumire unei fibre textile noi în anexa I la regulament. La cererea acestora trebuie anexat un dosar tehnic întocmit în conformitate cu anexa II şi care conţine următoarele informaţii:

 • denumirea, definiţia şi identificarea propuse ale noii fibre textile;
 • metode de identificare şi de cuantificare suficient de elaborate;
 • informaţii suplimentare referitoare la eventuale reacţii alergice, la procesul de producţie sau la interesul reprezentat pentru consumatori.

Indicarea compoziţiei produselor textile

Utilizarea termenilor „100 %”, „pur” sau „integral” este limitată la produsele compuse dintr-o singură fibră textilă.

Termenii „lână virgină” sau „lână” (precum şi termenii enumeraţi în anexa III) pot fi înscrişi pe etichetă cu condiţia ca produsul să fie compus în exclusivitate dintr-o fibră de lână care nu a fost anterior încorporată într-un produs finit şi care nu a suferit operaţiuni de filare. În cazul în care lâna este conţinută într-un amestec de fibre textile, termenul „lână virgină” poate fi înscris pe etichetă dacă:

 • conţinutul total de lână este alcătuit dintr-o singură fibră de lână;
 • cantitatea de lână reprezintă cel puţin 25 % din masa totală a amestecului;
 • lâna este amestecată numai cu o singură altă fibră în cazul unui amestec de destrămătură.

Produsele textile alcătuite din mai multe fibre sunt etichetate cu denumirea şi procentul din greutate al tuturor fibrelor care le compun, în ordine descrescătoare. Termenul „alte fibre” poate fi utilizat dacă anumite fibre care reprezintă o cantitate foarte mică din greutatea produsului nu pot fi desemnate la momentul fabricării produsului sau pentru fibrele care nu figurează în anexa I. Termenii „fibre în amestec” sau „compoziţie textilă nedeterminată” pot fi utilizaţi pentru produsele textile a căror compoziţie este dificil de precizat în momentul fabricării.

Prezenţa părţilor netextile de origine animală în produse textile se semnalează prin utilizarea expresiei „Conţine părţi netextile de origine animală” în etichetarea produselor.

Etichetarea şi marcarea produselor textile

Atunci când sunt introduse pe piaţă, produsele textile sunt etichetate şi marcate durabil, lizibil şi vizibil, astfel încât să se indice compoziţia lor fibroasă. În cazul produselor care nu sunt destinate consumatorului final, aceste etichete sau marcaje pot fi înlocuite cu documente comerciale de însoţire. Documentele respective sunt furnizate de către producătorul produsului.

În cazul produselor textile constând în două sau mai multe componente care nu au aceeaşi compoziţie de fibre textile, trebuie indicată compoziţia fibroasă a fiecăreia dintre componente.

Etichetarea nu trebuie să conţină abrevieri. De asemenea, etichetarea trebuie să fie disponibilă în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului membru pe teritoriul căruia produsele sunt introduse pe piaţă.

Operatorul economic care introduce pe piaţă un produs textil este responsabil de etichetă sau de marcaj.

Descrierile referitoare la compoziţia de fibre textile trebuie menţionate, de asemenea, în cataloage şi prospecte comerciale sau pe ambalaje. Aceste informaţii trebuie să fie vizibile şi în cazul cumpărăturilor on-line.

Etichetarea nu este obligatorie pentru produsele care figurează în lista din anexa V.

Supravegherea pieţei

Autorităţile de supraveghere a pieţei efectuează verificări privind conformitatea compoziţiei fibroase a produselor textile, în conformitate cu metodele explicate în anexa VIII.

Începând din 8 mai 2012, acest regulament abrogă Directivele 73/44/CEE, 96/73/CE şi 2008/121/CE.

Termeni-cheie ai actului
 • Fibră textilă: element material caracterizat prin flexibilitatea, fineţea şi raportul mare al lungimii faţă de dimensiunea transversală maximală, care îl fac adecvat pentru aplicaţii textile, sau bandă suplă sau un tub a căror lăţime aparentă nu depăşeşte 5 milimetri, inclusiv benzile tăiate din benzi mai mari sau din folii fabricate din substanţele enumerate în tabelul 2 din anexa I.
 • Produs textil: orice materie primă, produs semifabricat, fabricat, semiprelucrat, prelucrat, semifinit sau finit, care este constituit exclusiv din fibre textile, oricare ar fi procedeul de amestec sau de asamblare utilizat.

REFERINŢĂ

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 1007/2011

7.11.2011

-

JO L 272 din 18.10.2011

Ultima actualizare: 09.01.2012

Consultaţi şi

 • Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie – Produse textile şi confecţii (DE) (EN) (FR)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii