RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Avreglering av förpackningar

Liberalisering av förpackningsformat främjar fri rörlighet av varor på den inre marknaden. Syftet med detta direktiv är att avlägsna potentiella konkurrenshinder och förenkla europeiska företags tillgång till marknader i de olika länderna i Europeiska unionen (EU).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 5 september 2007 om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG.

SAMMANFATTNING

Medlemsstaterna kan inte förbjuda eller begränsa utsläppande av färdigförpackade varor och färdigförpackningar på den inre marknaden i Europeiska unionen (EU).

De kan dock, fram till den 11 oktober 2012, fortsätta att fastställa kvoter för utsläppande för mjölk, smör, torkad pasta och kaffe. På samma sätt kan medlemsstater som fastställer kvoter för vitt socker fortsätta att tillämpa dessa fram till den 11 oktober 2013.

Specialfall

Färdigförpackade vin- och spritdrycker är underställda rytmer och kvoter för utsläppande på marknaden. Direktivet gäller inte för denna varukategori, från den stund då de säljs i taxfree-butiker för konsumtion utanför den europeiska marknaden.

Aerosolbehållare ska enligt direktivet förses med uppgift om behållarens totala nominella kapacitet, utöver en uppgift om innehållets nominella volym. Att ange innehållets nominella vikt är valfritt.

Bakgrund

Detta direktiv upphäver direktiv 75/106/EEG om färdigförpackning av vissa vätskor, och direktiv 80/232/EEG om mängdserier och nominell vikt som gäller för vissa varor.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/45/EG

11.10.2007

11.10.2008

EUT L 247, 21.9.2007

Senast ändrat den 21.10.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början