RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dereglementarea formatelor ambalajelor

Liberalizarea formatelor ambalajelor favorizează libera circulaţie a produselor pe piaţa internă. Această directivă vizează prin urmare eliminarea obstacolelor potenţiale din calea competitivităţii şi facilitarea accesului întreprinderilor europene pe pieţele din celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE).

ACT

Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE şi 80/232/CEE, şi de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului.

SINTEZĂ

Statele membre nu pot să interzică sau să restrângă punerea în circulaţie a produselor preambalate sau a preambalajelor pe piaţa internă a Uniunii Europene (UE).

Cu toate acestea, până la 11 octombrie 2012, pot continua să fixeze cote de punere în circulaţie pentru lapte, unt, paste alimentare uscate şi cafea. Tot astfel, statele membre care stabilesc cote pentru zahărul alb pot continua să le aplice până la 11 octombrie 2013.

Cazuri speciale

Vinurile şi băuturile spirtoase (anexă) care sunt prezentate în preambalaje trebuie să respecte anumite ritmuri şi cote de punere în circulaţie. Prezenta directivă nu se aplică acestei categorii de produse în cazul în care sunt comercializate în magazine duty free pentru consumul în afara pieţei europene.

Generatoarele de aerosoli au marcată capacitatea nominală totală a containerului, pe lângă volumul nominal al conţinutului. Indicarea masei nominale a conţinutului este facultativă.

Context

Acest act legislativ abrogă Directiva 75/106/CEE privind preambalarea anumitor lichide şi Directiva 80/232/CEE privind gama cantităţilor şi capacităţilor nominale aplicabile anumitor produse.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2007/45/CE

11.10.2007

11.10.2008

JO L 247 din 21.9.2007

Ultima actualizare: 21.10.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii