RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Deregulacja rozmiarów opakowań

Liberalizacja w zakresie rozmiarów opakowań sprzyja swobodnemu przepływowi towarów na rynku wewnętrznym. Dyrektywa ma na celu usunięcie potencjalnych przeszkód dla konkurencji oraz ułatwienie dostępu przedsiębiorstw europejskich do rynków różnych państw Unii Europejskiej (UE).

AKT

Dyrektywa 2007/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylająca dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniająca dyrektywę Rady 76/211/EWG.

STRESZCZENIE

Państwa członkowskie nie mogą zabronić ani ograniczyć wprowadzenia do obrotu towarów paczkowanych oraz opakowań jednostkowych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (UE).

Jednakże do 11 października 2012 r. państwa członkowskie mogą określać obowiązkowe ilości nominalne dla mleka, masła, suchego makaronu i kawy. Państwa członkowskie, które określają obecnie obowiązkowe ilości nominalne dla cukru białego, mogą nadal to robić do 11 października 2013 r.

Przepisy szczególne

Wina oraz napoje spirytusowe (załącznik), które są sprzedawane w opakowaniach jednostkowych, podlegają określonym obowiązkowym ilościom nominalnym. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do produktów wymienionych w załączniku sprzedawanych w sklepach wolnocłowych w celu konsumpcji poza terytorium Unii Europejskiej.

Na dozownikach aerozoli podaje się informację o całkowitej pojemności pojemnika oraz informację o nominalnej objętości jego zawartości. Nie musi być zaś podawana informacja o wadze netto ich zawartości.

Kontekst

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 75/106/EWG odnoszącą się do objętościowego uzupełniania niektórych płynów w opakowaniach jednostkowych oraz dyrektywę 80/232/EWG odnoszącą się do nominalnych ilości i nominalnych pojemności dopuszczalnych w odniesieniu do niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2007/45/WE

11.10.2007

11.10.2008

Dz.U. L 247 z 21.9.2007

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony