RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Deregulering van verpakkingsformaten

De intrekking van de voorschriften op het gebied van verpakkingsformaten, bevordert het vrije verkeer van producten op de interne markt. Deze richtlijn heeft ten doel potentiële obstakels voor de vrije concurrentie uit de weg te ruimen en Europese bedrijven gemakkelijker toegang te geven tot de markten van de verschillende landen van de Europese Unie (EU).

BESLUIT

Richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad.

SAMENVATTING

De lidstaten mogen niet verbieden dat voorverpakte producten en voorverpakkingen op de interne markt van de Europese Unie (EU) in het verkeer worden gebracht en mogen daarvoor ook geen beperkingen opleggen.

Tot 11 oktober 2012 kunnen zij evenwel quota blijven vaststellen voor de hoeveelheid melk, boter, gedroogde pasta en koffie die in het verkeer wordt gebracht. De lidstaten die quota voor witte suiker hanteren mogen deze blijven toepassen tot 11 oktober 2013.

Bijzondere gevallen

De richtlijn voorziet in ritmen en quota voor het in de handel brengen van voorverpakte wijn en gedistilleerde dranken (zie bijlage). Zij is niet van toepassing op deze categorie producten indien deze verkocht worden in taxfreeshops en bestemd zijn voor consumptie buiten de EU.

Op aerosols moet de nominale totale capaciteit van de houder worden vermeld, alsook het nominale volume van de inhoud. Vermelding van het nominale gewicht van de inhoud is niet verplicht.

Context

Deze richtlijn strekt tot intrekking van Richtlijn 75/106/EEG betreffende voorverpakkingen van bepaalde vloeistoffen en Richtlijn 80/232/EEG betreffende de voor bepaalde producten toegestane reeksen van nominale hoeveelheden en nominale capaciteiten.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 2007/45/EG

11.10.2007

11.10.2008

PB L 247 van 21.9.2007

Laatste wijziging: 21.10.2011

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven