RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pakkauskokoja koskevan sääntelyn purkaminen

Pakkauskokojen vapauttaminen edistää tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Direktiivin tavoitteena onkin poistaa mahdolliset kilpailun esteet ja helpottaa eurooppalaisten yritysten pääsyä Euroopan unionin (EU) eri maiden markkinoille.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai rajoittaa valmiiksi pakattujen tuotteiden ja valmispakkausten liikkeeseen laskemista Euroopan unionin (EU) sisämarkkinoilla.

Ne voivat kuitenkin edelleen määrätä liikkeeseenlaskua koskevia kiintiöitä maidon, voin, kuivattujen makaronituotteiden ja kahvin osalta 11. lokakuuta 2012 asti. Samoin ne valtiot, jotka määräävät kiintiöitä valkoisen sokerin osalta, voivat jatkaa niiden soveltamista 11. lokakuuta 2013 asti.

Erityistapaukset

Valmiiksi pakattujen viinin ja tislattujen alkoholijuomien (ks. liite) markkinoille saattamista on jaksotettu ja sille on määrätty kiintiöt. Direktiiviä ei sovelleta näihin luokkiin kuuluviin tuotteisiin, koska niitä myydään verovapaissa myymälöissä kulutettaviksi Euroopan unionin ulkopuolella.

Aerosoleissa on ilmoitettava astian kokonaisnimellistilavuuden lisäksi sisällön nimellistilavuus. Myös sisällön nimellispaino voidaan ilmoittaa.

Taustaa

Tällä direktiivillä kumotaan tiettyjen nesteiden pakkaamisesta valmispakkauksiin tilavuuden mukaan koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 75/106/ETY ja eräiden valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismäärien ja nimellistilavuuksien sallittuja valikoimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 80/232/ETY.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2007/45/EY

11.10.2007

11.10.2008

EUVL L 247, 21.9.2007

Viimeisin päivitys 21.10.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun