RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Deregulace velikosti balení

Liberalizace velikosti balení podpoří volný pohyb výrobků v rámci vnitřního trhu. Účelem této směrnice je odstranit potenciální překážky konkurenceschopnosti a usnadnit přístup evropských podniků na trhy v jednotlivých zemích Evropské unie (EU).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS.

PŘEHLED

Členské státy nemohou zakazovat či omezovat pohyb výrobků v hotových baleních a hotových balení na vnitřním trhu Evropské unie (EU).

Do 11. října 2012 však mohou stanovovat kvóty týkající se uvádění do oběhu pro mléko, máslo, sušené těstoviny a kávu. Členské státy, které stanovují kvóty pro bílý cukr, mohou tyto kvóty používat do 11. října 2013.

Zvláštní případy

Vína a lihoviny (viz příloha) uváděné na trh v hotových baleních podléhají vlastním kvótám a tempu postupu. Tato směrnice se nevztahuje na kategorii výrobků, které se prodávají v bezcelních prodejnách a jsou určeny ke spotřebě mimo evropský trh.

Aerosolové rozprašovače nesou označení jmenovitého celkového objemu nádobky a označení jmenovitého objemu obsahu. Uvedení nominální hmotnosti obsahu je dobrovolné.

Kontext

Tento právní předpis zrušuje směrnici 75/106/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu a směrnici 80/232/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se řad jmenovitých množství a jmenovitých objemů přípustných pro některé výrobky v hotovém balení.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2007/45/ES

11. 10. 2007

11. 10. 2008

Úř. věst. L 247 ze dne 21. 9. 2007

Poslední aktualizace: 21.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky