RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Előre csomagolt áruk

Az előre csomagolt (kiszerelt) áruk csomagolásán és azok tartalmán a címkén harmonizált formában és bizonyos metrológiai feltételek figyelembevételével fel kell tüntetni azok tömegét vagy térfogatát.

JOGI AKTUS

A Tanács 76/211/EGK irányelve (1976. január 20.) az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az előre csomagolt termékek * (a csomagolás és a benne lévő termék) * címkéjén a fogyasztó tájékoztatására szolgáló információkat kell feltüntetni.

Ezeket a termékeket a gyártó által előre meghatározott tömeg- vagy térfogategységekben értékesítik. Az egységek lehetséges értéke:

  • legalább 5 gramm vagy 5 milliliter;
  • legfeljebb 10 kilogramm vagy 10 liter.

Az „e” megfelelőségi jelölés

Az előre csomagolt termékeket legalább 3 mm magas kisbetűs „e” jelöléssel lehet ellátni, amely a csomagoló, illetve az importőr felelőssége mellett tanúsítja, hogy az előre csomagolt termék eleget tesz az ezen irányelvben foglalt minőségi és a metrológiai ellenőrzésre vonatkozó előírásoknak (az I. melléklet 5. pontja és a II. melléklet).

A betűt a névleges tömeg vagy a névleges térfogat feltüntetéséhez használt mezőben kell elhelyezni.

A tömeg, illetve a térfogat feltüntetése

Folyékony termékeket tartalmazó csomagolásokon fel kell tüntetni a termékek térfogatát, egyéb termékeket tartalmazó csomagolásokon pedig a termékek tömegét.

Ha az előre csomagolt termék vonatkozásában a kereskedelmi gyakorlat vagy a nemzeti szabályozás eltérő az egyes tagállamokban, az ilyen előre csomagolt termékeken a tömegre és térfogatra vonatkozó információkat fel kell tüntetni a rendeltetési hely kereskedelmi gyakorlatának vagy nemzeti szabályozásának megfelelő módon.

A tagállamok nem tilthatják meg vagy korlátozhatják a csomagolások forgalomba helyezését, ha azok a térfogat, illetve a tömeg feltüntetése és az alkalmazott metrológiai eszközök vonatkozásában megfelelnek az irányelv előírásainak.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Előre csomagolt termék: ezen irányelv alkalmazásában egy termék és az azt tartalmazó egyedi csomagolás kombinációja.
  • Egy termék akkor tekinthető előre csomagoltnak, ha azt nem a vásárló jelenlétében helyezik el egy bármilyen jellegű csomagolásban, a csomagolásban található termék mennyiségének előre meghatározott értéke van, és az a csomagolás kinyitása vagy észrevehető módosítása nélkül nem változtatható meg.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

76/211/EGK irányelv

1976.1.23.

1977.7.22.

HL L 46., 1976.2.21.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

78/891/EGK irányelv

1978.9.29.

1980.1.1.

HL L 311., 1978.11.4.

2007/45/EK irányelv

2007.10.11.

2008.10.11.

HL L 247., 2007.9.21.

A 76/211/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat  kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról [Hivatalos Lap L 304., 2011.11.22.].

Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon követhetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 268., 2003.10.18.]

Utolsó frissítés: 18.03.2012
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére